reprezentare logo Kosson

Galaţi, 29-31 August 2012

1. BIBLIOTECA - TRADIŢIE ŞI INOVARE

Program preliminar


Marţi, 28 august 2012
12.00 - 20.00 Înscrierea participanţilor (Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, str. Mihai Bravu, nr. 16, Hol, Parter)
18.00 - 20.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (Hotel GALAȚI CENTRUM***, Sala Panoramic, Strada Domnească, nr. 12)

Miercuri, 29 august 2012
Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică. Sala de festivităţi (str. Domnească nr. 111, Etaj I)
8.00 - 9.00 Înscrierea participanţilor (Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică, str. Domnească nr. 111, Hol, parter)
9.00 - 9.45 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut:

  • Binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Casian, Arhiepiscop al Eparhiei Dunării de Jos
  • Prof. univ. dr. ing. Iulian Bîrsan, Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi
  • Prof. drd. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
  • Prof. Laura Marin, Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi
  • Consilier juridic Emanoil Cătălin Bocăneanu, Prefectul Judeţului Galaţi
  • Prof. univ. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi
  • Ing. Marius Stan, Primarul municipiului Galaţi

Lucrări în plen

9.45 – 10.00 Two actual tendencies in Danish Public Libraries: Down Loan of Electronic Media and Oral Dissemination of Literature (Book Cafés and at Festivals of Literature), prof. Anders Ørom, Universitatea din Aalborg, Danemarca
10.00 - 10.15 Biblioteca publică și cerințele UE, prof. Mircea Regneală, Universitatea din București
10.15 - 10.25 Este ceva în neregulă cu bibliotecile românești?! prof. Octavian Sachelarie, Universitatea din Pitești
10.25 – 10.40 Biblioteca digitală locală, un proiect european, Sorina Stanca, Biblioteca Județeană Cluj-Napoca
10.40 - 11.00 Pauză de cafea
11.00 - 11.20 Colecții de e-book-uri disponibile pe platforma EBSCOhost (Dr. Robert Coravu, ROMDIDAC)
11.20 - 11.40 Library and beyond: Ex Libris Alma ( Németh Ágoston, Ex Libris Alma)
11.40 - 12.50 Prezentarea produselor Firma Qulto ( Walter Brem)
12.50 -13.10 Prezentarea produselor Firmei Unisystems
13.10 – 13.50 Acordarea distincţiilor ABR
13.50 - 14.50 Masa de prânz (Cantina Mică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al. Ioan Cuza” Galaţi)
14.50 - 15.50 Întrunirile diviziunilor ABR
Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.
Diviziunea biblioteci naţionale (sala)
TEMA: Bibliotecile naționale și implicarea lor în proiectele europene
Lucrări:
Proiectul European - Creșterea Calității Serviciilor de Bibliotecă Specializate în Relația cu Publicul tânăr, Ligia Caranfil (Biblioteca Academiei Române)

Diviziunea biblioteci universitare (sala)
TEMA: Modernizarea serviciilor info-documentare în sprijinul programelor de învăţământ şi de cercetare în cadrul bibliotecilor universitare
Lucrări: Biblioteci digitale în România, Dr. Doina Ostafe

Diviziunea biblioteci şcolare (sala)
TEMA: Bibliotecarii din învățământul preuniversitar și competențele comunicaționale
Lucrări:
1.Dezvoltarea competenței de comunicare la bibliotecarii școlari, Lupu Valentina (bibliotecar CCD Vaslui) și Argatu Daniela (profesor documentarist CCD Suceava)
2.Servicii şi produse documentare în sprijinul curricumului preuniversitar, dr. Gabriela Baran, Universitatea din Bucureşti

Diviziunea biblioteci publice (sala)
TEMA: Relații de colaborare și parteneriat : biblioteci publice-biblioteci școlare și universitare, la nivel local și național
Lucrări :
Premisele colaborării între principalele tipuri de biblioteci româneşti, dr. Corina Apostoleanu

Diviziunea biblioteci specializate (sala )
TEMA: Bibliotecilor specializate și cerințele utilizatorilor
Lucrări:
Particularități ale activității bibliotecilor specializate , dr. Valeria Grigore, bibliotecar IFIN-HH

16.00 - 19.00 Vizite (opțiunile se fac la înscrierea la conferință)
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str. Domnească, nr.14)
Grădina publică Galaţi
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)


16.00 - 19.00 Lucrări pe secţiuni (1)

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

S1 - Secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (sala, et.)
TEMA :Colecţiile patrimoniale
Lucrări :
Patrimoniul intelectual al naţiunii : depozitul legal, drd. Dina Palade (Biblioteca Națională a României)
S3 - Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar (sala, et.)
TEMA: Circulaţia şi Imprumutul interbibliotecar – Tradiţie şi Inovaţie.
Lucrări:
1. Împrumutul interbibliotecar, un imperativ al prezentului, Elena Zăneț. Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi, Iaşi.
2. Împrumutul bibliotecar fără frontiere, Ionela Burz, Biblioteca Universităţii din Oradea.

S10 - Secţiunea Informatizare (sala, et.)
TEMA: Tehnologii moderne în biblioteci
Lucrări:
1. Avantajele, limitele si dezvoltarile tehnologiei RFID, implementate in biblioteci, comparativ cu alte tehnologii de identificare automată, Simona Gheorghe (BCU București)
2. Prezentarea produselor firmei Softlink
3. Ex Libris solutions for the small to the biggest, Agoston Nemet (ExLibris)
4. Situația informatizării bibliotecilor școlare, Dr.Doina Ostafe


S7 - Secţiunea Carte rară, manuscrise, digitizare (sala, et.)
TEMA : Cercetarea stiintifică a patrimoniului din biblioteci: repere, propuneri, perspective
Lucrări:
1. Măsura sincronizării tehnologice cu Occidentul a tiparului braşovean de secol XVI”, drd.Emilian Corneanu (Universitatea Transilvania, Braşov)

2. Comori bibliofile în biblioteci românești, Diana Petre, Mihai Constantinescu, Loredana (studenti, Universitatea din București)

S9 - Secţiunea Statistică şi evaluare (sala, et.) TEMA : Un nou model de introducere a conceptului Balanced Scorecard într-o bibliotecă universitară din România,
Lucrări:Raportul Statistic Anual pentru bibliotecile universitare - modificari necesare , Ivona Olariu (BCU Iași)
19.30 – Primirea participanţilor la Primaria Municipiului Galaţi

20.00 - 20.30 Cină ( Cantina Mică a Universităţii ”Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al. Ioan Cuza” Galaţi)
Joi, 30 august 2012
Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

9.00 - 12.00 Vizite (opțiunile se fac la înscrierea la conferință)
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str. Domnească, nr.14)
Grădina publică Galaţi
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)

9.00 - 12.00 Lucrări pe secţiuni (2)

S2 - Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare (sala, et.)
Tema: Schimbare si continuitate in descrierea
documentelor
Lucrări: Zona 0 (ISBD), Caty Caluian de la BJVA Galati,

S8 - Secţiunea Cultura informaţiei (sala, et.)
Lucrări:
1. Tutoriale de cultura informației - Lenuța Ursachi (Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați)
2. Ce înseamnă plagiat - Robert Coravu, redactor-șef (Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării)
3. Cultura informației, disciplină obligatorie în învățământul superior: propunere a fișei disciplinei - Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI (Universitatea „Transilvania” Brașov)
4. Abilități de cultura informației dobândite în perioada studiilor universitare: valorificarea lor la elaborarea lucrării de licenţă - Duvalmă Robertino (Biblioteca Academiei)
5. Cultura informației - modelul finlandez - drd. Raluca Man (Biblioteca Naționala a României)

S11 - Secţiunea Legislaţie de bibliotecă și perfecţionare profesională (sala, et.)
TEMA : Legislatie de biblioteca
Lucrări: Legi noi care privesc activitatea bibliotecarului, Daniela Argatu (CCD, Suceava)

S12 - Secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă (sala, et.)
TEMA :Bibliotecarul şcolar şi utilizatorii săi
Lucrări:
1. Bibliotecari școlari “Trofeul dascălilor” , Ileana Ciubucă (Brașov)
2. Biblioteca de altădată: lingviști și filologi bibliotecari, drd. Elena Deju (Focșani)
3. Tehnici pedagogice in biblioteca Bistrița – Besancon , Butuza Nicoleta

12.00 - 13.00 Masa de prânz (Cantina Mică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al. Ioan Cuza” Galaţi)
13.30 – 16.30 Vizite
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str. Domnească, nr.14)
Grădina publică Galaţi
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)

13.30 – 16.30 Lucrări pe secţiuni (3)
Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.
S5 - Secţiunea Periodice (sala, et.)
TEMA: Periodicele între tradiție și inovare - realitate în biblioteca sec. XXI
Lucrări:
1. Corespondența ISBD - FRBR pentru seriale - Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați)
2. Procesul de peer-review în evaluarea publicațiilor seriale științifice – drd. Gabriela Jurubiță, (BCU București)
3. Afișul: importanță, tradiție, viitor - Barta Rozalia (Biblioteca Universității Oradea)


S4 - Secţiunea Referinţe (sala, et.)
TEMA: Serviciile de referințe în contemporaneitate
Lucrări:
1.Aspecte practice ale serviciilor de referințe în bibliotecile contemporane – dr. Doru Stan (Biblioteca Universității din Pitești)
2.Serviciile de referință în Biblioteca 2.0 – Mihai Constantinescu (Universitatea din București)

S6 - Secţiunea Prezervare, conservare, restaurare (sala, et.)
TEMA : Prezervarea şi conservarea patrimoniului documentar din biblioteci
Lucrări:
1.Prezervarea digitală: tipologie, obiective, beneficii – drd. Roxana Dinu (BCU București)
2.Cercetări privind agenţii nocivi identificaţi în mediile de bibliotecă şi riscurile prezenţei acestora în colecţii, dr. V.A. Deac (cercetător ştiinţific în conservarea documentelor de bibliotecă, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai, Oradea)

S13 - Secţiunea Profesori documentarişti (sala, et. )
TEMA: Noi perspective în activitatea CDI
Lucrări:
1. CDI in noul context educațional - Corina Maria Stănilă, profesor metodist (Casa Corpului Didactic Sibiu și consilier proiect "Educație pentru informație"CDI) 
 2. CDI - laboratorul de idei - Marinela Tatiana RUSU,bibliotecar scolar-responsabil CDI, (Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu) 
3. Identitate si imagine in comunitate" Ibolya NEGOITA, profesor documentarist (Colegiul Economic Mangalia)
4. CDI - oază de lectură și cultură - Maria POPA, bibliotecar școlar - responsabil CDI, (Școala cu clasele I-VIII nr. 3, Cisnădie)

16.30 – 17.30 Adunarea Generală a ABR (Facultatea de Mecanică. Sala de festivităţi, str. Domnească nr. 111, etaj I)
Raportul Preşedintelui ABR (septembrie 2011-august 2012)
Raportul trezorierului (septembrie 2011-august 2012)
Prezentarea planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2012-2013
Lansarea Ghidului bibliotecilor şcolare si ale CDI
Închiderea lucrărilor

20.00 Masa festivă: Croazieră cu vaporul pe Dunăre. Include și masa festivă.

Vineri, 31 august 2011
Vizite : (opțiunile se fac la înscrierea la conferință)
9.00 - 10.00 Casa colecţiilor Galaţi
11.00 - 14.00 Complexul Muzeal de Știinţe ale Naturii Galaţi

Sponsorii Conferinţei: ABR