reprezentare logo Kosson

Afis Byzantion-FINAL

Sub auspiciile Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia a Informaţiei a Academiei Române Biblioteca Academiei Române organizează Workshopul „Colecţiile de patrimoniu în era digitală” în cooperare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România.

Locație:
Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, Calea Victoriei 125, 24-25 noiembrie 2014

Program

Luni, 24 noiembrie 2014

Deschiderea lucrărilor workshopului – Aula Ion Heliade Rădulescu

10.30 Acad. Florin Gheorghe Filip, Director General al Bibliotecii Academiei Române: Cuvânt de deschidere
10.45 Prof. Mircea Regneală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere; Preşedinte al Asociației Bibliotecarilor din România: Salutul Asociației Bibliotecarilor din România
11.00 Keynote speaker: Prof. Doina Banciu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere; Director general ICI: titlu rezervat

11.30 – 12.00 Pauză de cafea

Sesiunea I – Aula Ion Heliade Rădulescu;  Moderator: Gabriela Dumitrescu, Biblioteca Academiei Române

12.00 Dan Matei, Director, Direcţia patrimoniu cultural mobil, imobil şi digital – Ministerul Culturii şi Cultelor: „Expunerea în Europeana: scop în sine sau oportunitate; aspecte culturale şi tehnici”  
12.20 Cătălina Macovei, Biblioteca Academiei Române: „Tezaur cultural grafic al Cabinetului de Stampe al B.A.R. accesibil în Europeana”
12.40 Gabriela Dumitrescu, Biblioteca Academiei Române: “Restaurarea, prezervarea, digitizarea şi diseminarea în contextul erei digitale”
13.00 Doina Hendre Biro, Biblioteca Naţională, Filiala Batthyaneum, Alba Iulia: „Observaţii asupra stării de conservare a unor piese arheologice medievale din colecţia Bibliotecii Batthyaneum”
13.20 – 13.35 Discuţii

13.35 – 14.30 Pauză de prânz

Sesiunea II – Aula Ion Heliade Rădulescu;  Moderator: Cornel Lepădatu, Biblioteca Academiei Române

14.30 Ovidiu Anicăi, Horia Moga, Mihai Andrei, Institutul pentru Tehnică de Calcul, Bucureşti: „Sisteme informatice bazate pe metodologii inovative de digitizare a patrimoniului cultural; studiu de caz: BYZANTION”
14.50 Róbert Bodnár, Biblioteca centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca: Proceduri de digitizare în Biblioteca centrală Universitară „Lucian Blaga”
15.10 Corina Apostoleanu, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa:
„Diseminarea informaţiei dobrogene patrimoniale în mediu electronic”

15.30-15.50 Pauză de cafea

15.50 Mihai Doinea, Flori Dumitrescu, Biblioteca Academiei Române: „Tehnici de securitate pe bază de ontologii în sistemele de biblioteci virtuale”
16.10 Cristian Ciurea, Biblioteca AcademieiRomâne: „Expoziţii virtuale şi modele de interacţiune între actanţii implicaţi”
16.10-16.30 Discuţii

Marţi, 25 noiembrie 2014

Demonstaţii tehnice - Aula Ion Heliade Rădulescu
9.30 Liviu Pop: Prezentarea sistemului integrat de bibliotecă QULTO
9.50 Agoston Nemeth: Prezentarea sistemului integrat de bibliotecă ALEPH

Sesiunea III – Aula Ion Heliade Rădulescu; Moderator: Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române

10.15 Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române: „BYZANTION – un proiect de valorificare a colecţiei de manuscrise a Bibliotecii Academiei … şi mai mult decât atât”
10.35 Doina Ostafe, EX-Lh., Timişoara: „Biblioteci digitale în România”
10.55 Elena Cojuhari, Biblioteca Naţională a României: „Prezervare şi valorificare prin digitizare a patrimoniului naţional în cadrul Arhivei Istorice a Colecţiilor Speciale ale BNR; expoziţiile virtuale ca modalitate de valorificare a Arhivei Istorice”

11.15 - 11.30  Pauză de cafea

11.30 Alina Popescu, Biblioteca Academiei Române: „Proiectul BYZANTION – obstacolele unui periplu iconografic”
11.50 Elena Chiaburu, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi: “Clasarea cărţilor în patrimoniul cultural naţional  - o ‘radiografie’ a bibliotecilor româneşti”
12.10- 12.30 Discuţii

12.30 – 13.30 Pauză de prânz

Sesiunea IV – Aula Ion Heliade Rădulescu;  Moderator: Luminiţa Kövari, Biblioteca Academiei Române

13.30 Luminiţa Kövari, Biblioteca Academiei Române: „Prezentarea corpusului manuscriselor valorificate în proiectul BYZANTION”
13.50 Delia Bălăican, Biblioteca Academiei Române: „Valenţele patrimoniale ale publicaţiilor periodice” – studiu de caz Anuarul Comercial pe anul 1906 …, Craiova”

14.10 – 14.30 Pauză de cafea

14.30 Codruţa Mihailovici, Arhivele Naţionale ale României: „Implicarea Arhivelor naţionale în proiecte europene de publicare online a documentelor (monasterium.uct şi APEx).”
14.50 Oana Marinache, Asociaţia şi Editura istoria Artei: „Arhiva de arhitectură 1830-1860.”
15.10-15.30 Discuţii şi încheierea lucrărilor workshopului