reprezentare logo Kosson

Aceste întâlniri se desfăşoară la iniţiativa ABR în colaborare cu Biblioteca Naţională a României şi îşi propun aducerea în atenţia specialiştilor a unor teme de interes identificate pe parcursul ultimului an.

Prima întâlnire a fost aceea a Secţiunii Carte Veche. Conservare. Restaurare., iar în cadrul său a fost propusă spre dezbatere Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu.

Cu această ocazie a avut loc şi lansarea volumului Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cartea-catalog a lui Varjú Elemér, adnotată şi comentată, apărută la Editura Bibliotecii Naţionale a României în 2014. Aceasta  este al treilea volum din seria BATTHYANEUM, coordonată de dr. Doina Hendre Biro (primul, Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallesius de Batthyan (1741-1798), a apărut în 2011, cel de-al doilea, Descoperirile arheologice din Catedrala Romano-Catolică din Alba-Iulia (1907-1914): publicate în 1918 de Pósta Béla, în 2013).

Tradus din maghiară de Mihai Kovács, volumul valorifică studiile publicate în 1899 de Varjú Elemér în revista Magyar Könyvszemle sub titlul A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár) oferind importante referinţe despre viaţa şi opera fondatorului bibliotecii, episcopul conte Ignàc Batthyàny, despre istoria colecţiilor deţinute, inclusiv prin cele două cataloage de manuscrise  şi de incunabule redactate de autor.

Vă reamintim că Asociaţia Bibliotecarilor din România şi Biblioteca Naţională a României vă invită să participaţi la toate secţiunile de primăvara organizate la sediul Bibliotecii din Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3 şi anume:

- 24 aprilie: Secţiunea Dezvoltarea colecţiilor

- 6-7 mai: Secţiunea Catalogare. Indexare;

- 6-7 mai: Secţiunea Informatizare. Digitizare;

- 7-8 mai: Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar;

  

- 14 mai: Secţiunea Periodice.

[SURSA: email BIBLOS (Intalniri profesionale), Adriana Borună]