reprezentare logo Kosson

Luni, 22 aprilie, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române a avut loc seminarul cu tema Rolul ICT în dezvoltarea durabilă. Bibliotecile şi agenda digitală 2020.

ICT in biblioteci și Agenda Digitală 2000, Bibloteca Academiei Române

Manifestarea, organizată din iniţiativa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) împreună cu Biblioteca Academiei Române, a reunit peste 150 de specialişti din mediul biblioteconomic şi IT şi s-a bucurat de implicarea reprezentanţilor a două ministere şi anume Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Educaţiei Naţionale, care au lansat mesaje de susţinere a prezenţei bibliotecilor în spaţiul digital, solicitând propuneri şi proiecte concrete.

Lucrările au fost conduse de prof. dr. ing. Doina Banciu, director general ICI şi acad. Florin Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române. În cadrul lor au fost supuse spre analiză şi dezbatere 2 proiecte importante ale institutului bucureştean:

Platforma ROMBIB: site-ul bibliologilor din România, dezvoltat pe baza informaţiei sintetizate în dicţionarul Bibliologi români, lucrare scrisă de 3 experţi în domeniu: Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu şi Emil Vasilescu. Platforma se înscrie în categoria pragmatică a filosofiei open source şi presupune o permanentă îmbogăţire cu nume şi lucrări, conform dinamicii domeniului bibliologic şi în baza selecţiei efectuate de un Consiliu Ştiinţific avizat.

Proiectul e-Cultural Highway, finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională, care presupune realizarea unui sistem integrat de aplicaţii şi servicii pentru promovarea instituţiilor culturale şi a obiectivelor turistice la nivel de localitate, judeţ, ţară, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei din străinătate.


În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:

d-na Adina Berciu, profesor Universitatea Bucureşti
d-na Mireille Rădoi, director Biblioteca Central-Universitară Bucureşti
d-ra Cristina Roiu, Biblioteca Academiei Române
d-l Nicolae Andrei, membru în Colegiul Ştiinţific ICI
d-l Dan Matei, directorul Institutului Patrimoniului Naţional
d-l Ion Vaciu, director „Comunicaţii mobile“.

[SURSA]