reprezentare logo Kosson

programSimpozionBAR150

JOI 14 SEPTEMBRIE 2017

Sosirea şi înregistrarea participanţilor : 8:30 -

SECŢIUNEA I, 9:00-11:00
Moderatori: Florin Gheorghe Filip, Angela Repanovici

9:00 Cuvânt de deschidere Florin Gheorghe Filip, Biblioteca Academiei Române
9:05 Mircea Regneală (Universitatea Bucureşti): Biblioteca Academiei şi biblioteconomie românească;


9:20 S. Cojocaru, A. Colesnicov, L. Malahov, T. Bumbu, Ș. Ungur (Academia de Ştiinţe a Moldovei): Instrumentar pentru digitizarea și transliterarea textelor tipărite în limba română cu caractere chirilice;
9:35 Sorin Crișan (Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj): Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca - istoric și valori;
9:50 Angela Repanovici (Universitatea Transilvania, Braşov): Analiza cercetării academice din domeniul patrimoniului folosind metode scientometrice;
10:05 Ioan David (Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române): Patrimoniul spiritualităţii bănăţene - vector de cultură, educaţie şi cercetare ştiinţifică în cadrul Bibliotecii Filialei Timişoara a Academiei Române;
10:20 Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, Constanța): Biblioteca Academiei, sursă de cercetare și documentare, de interes național: mari scriitori români interbelici, în reviste literare dobrogene;
10:35 Nicolae Noica: Un tezaur nepreţuit de documente - corespondenţa familiei Brătianu;
10:50 Valică Mihuleac (Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași): Arhiva Petre Ş. Năsturel în Biblioteca Academiei Române.

PAUZĂ DE CAFEA, 11:05-11:15

SECŢIUNEA a II-a, 11:15 -12:45
Moderatori: Cornel Lepădatu, Claudia Lungu

11:15 Niculina Iacob (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Universitatea din Suceava şi Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca): Cartea românească veche din Imperiul Habsburgic (1691‒1830). Recuperarea unei identități culturale și Integrala antologică a Școlii Ardelene;
11:30 Claudia Lungu (Biblioteca Națională a României): „Jurnal în fărîme”: Biblioteca Academiei în pagini de memorialistică;
11:45 Maria Micle (Universitatea de Vest, Timișoara): Perspective asupra lecturii. Întoarcere în viitor: secolul al XIX-lea;
12:00 Elena Chiaburu (Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași): Cărți „interzise” din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române;
12:15 Dorina Măgărin (B.C.U. „Eugen Todoran”, Timișoara): Valenţele patrimoniale ale publicaţiilor periodice – studiu de caz „Biblioteca românească”, Buda;
12:30 Elena Cojuhari (Biblioteca Naţională a României): Secvenţe din activitatea academicianului Vasile Stroescu.

PRÂNZ, 12:45-13:30

MOMENT POETIC, 13:30-14:00
Actrița Manuela Golescu - recital de poezie

SECŢIUNEA a III-a, Prietenii Bibliotecii Academiei Române I, 14:00-15:00
Moderatori: Florin Gheorghe Filip, Narcis Dorin Ion

14:00 Nora Rebreanu: Dragoste de carte;
14:15 Cristina Mocanu (Carpatia Group): Microbinomul uman şi cele 12 învăţături;
14:30 Ion Cristoiu: Presa românească, depozit de istorie;
14:45 Silviu Constantin Nedelcu (drd. Universitatea din București): Catalogul Bibliotecii Mitropoliei Ţării Româneşti din 1836 aflat în colecţiile Bibliotecii Academiei Române (Ms. rom. 2683).

SECŢIUNEA a IV-a, Prietenii Bibliotecii Academiei Române II, 15:00-16:30
Moderatori: Florin Gheorghe Filip, Narcis Dorin Ion

15:00 Adrian Silvan Ionescu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei
Române): Din amintirile unui studios al Bibliotecii;
15:15 Policarp Chiţulescu (Biblioteca Sf. Sinod): Colecţiile Bibliotecii Academiei Române – surse continue de inedit: Completări şi îndreptări la Bibliografia Românească Veche;
15:30 Tiberiu N. Olariu (Sectorul Cultură şi Patrimoniu Religios al Patriarhiei Române): Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române;
15:45 Narcis Dorin Ion (Muzeul Naţional Peleş): Biblioteca Academiei Române, partener al Muzeului Național Peleș în organizarea expozițiilor dedicate reginei Elisabeta și Regelui Ferdinand I al României;
16:00 Manole Cojocaru (Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti): Imunosenescenţa şi valori de patrimoniu medical al Bibliotecii Academiei Române;
16:15 Horia Bogdan Chicoș (Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, București): Manuscrisul românesc nr. 933 (Meşteşugul dov(f)torii, Cartea întâia) şi Manuscrisul românesc nr. 1171, (Carte de doftorii foarte de mare folos, (în)cercat);

VINERI 15 SEPTEMBRIE 2017

SECŢIUNEA a V-a, Biblioteca Academiei Române - realizări şi perspective I, 9:00-11:15
Moderatori: Gabriela Dumitrescu, Maria Rafailă

9:00 Corina Constantinescu (Serviciul Restaurare – Legătorie, B.A.R.): Restaurarea, pasiune şi respect pentru carte;
9:10 Mihaela Dragu (Serviciul Bibliografie Naţională, B.A.R.): Evoluţia Bibliografiei naţionale retrospective, memorie a spiritualităţii româneşti;
9:20 Gabriela Dumitrescu (Serviciul Manuscrise, Carte Rară, B.A.R.): Istoricul recuperării colecției de documente istorice a B.A.R., reținută abuziv la Arhivele Naţionale ale României;
9:30 Ioana Feodorov (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române): Surse privitoare la civilizaţiile orientale în fondul Virgil Cândea la Biblioteca Academiei Române;

9:40 Cătălina Macovei (Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărţi, B.A.R.): Continuitate şi modernizare. Cabinetul de Stampe, Hărţi, Muzică, în anii 1991-2017;
9:50 Zamfira Mihail (Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române): Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române;
10:00 Radu Mitrescu (Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor, B.A.R.): Serviciul Conservarea Colecţiilor - o istorie;
10:10 Monica Parusi (Serviciul Catalogare - Clasificare Carte, B.A.R.): Biblioteca Academiei Române în ultimii 30 de ani - o mărturie;
10:20 Viorel Petac (Cabinetul Numismatic, B.A.R.): Cabinetul numismatic de la 100 la 150 de ani;
10:30 Maria Rafailă (Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor şi Schimb Internaţional, B.A.R.): Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Academiei în ultimii 50 de ani;
10:40 Mirela Ringheanu (Serviciul Comunicarea Colecţiilor, B.A.R.): 30 de ani în Biblioteca Academiei Române;
10:50 Daniela Stanciu (Serviciul Catalogare - Clasificare Periodice, Foi Volante, B.A.R.): Amprenta ultimei jumătăţi de veac asupra Serviciului Catalogare Clasificare Periodice, Foi volante-Grup. 1967-2017;
11:00 Măriuca Stanciu (Serviciul Tehnologia Informaţiei – Mediatecă, B.A.R.): Informatizarea B.A.R. – scurtă istorie picantă.

MOMENT MUZICAL, 11:15-11:45
Florentina Popescu (B.A.R.) şi Casandra Lamandi (Filarmonica Piteşti) – W. A. Mozart - Duet K. 156 No. 1

PAUZĂ DE CAFEA, 11:45 -12:00

SECŢIUNEA a VI-a, Biblioteca Academiei Române - realizări şi perspective II, 12:00-13.00
Moderatori: Măriuca Stanciu, Daniela Stanciu

12:00 Emanuel Bădescu (Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărţi, B.A.R.): Ambulanţele Serviciului Sanitar în anii 1916-1919;
12:10 Cristian Ciurea (B.A.R.): Promovarea colecțiilor de patrimoniu ale Bibliotecii Academiei Române cu ajutorul tehnologiilor informatice moderne;
12:20 Eugen Costache (Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărţi, B.A.R.): Xilogravura românească în colecția Cabinetului de Stampe al B. A. R.;
12:30 Stanca Desa (B.A.R.): Periodicele româneşti, parte importantă în patrimoniul B.A.R.;
12:40 Alina Monica Popescu (Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărţi, B.A.R.): De la fotografie la broderie. Metode de răspândire a portretului oficial în mediul privat;
12:50 Anca-Gabriela Vitan (Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărţi, B.A.R.): Repertoriul graficii românești din secolele XIX-XX din colecția Cabinetului de Stampe al B.A.R.

13:00 Închiderea simpozionului.

PRÂNZ, 13:00-14:00

[SURSA]