reprezentare logo Kosson

Departamentul de Științe ale Comunicării vă invită în perioada 3-4 noiembrie 2017 la Conferința Internațională CULTURI ȘI COMUNICAREA LOR.

Înțelesurile vieților noastre sunt modelate de și disputate între sisteme conceptuale printre ale căror elemente componente (dreptate, progres, libertate, fericire) unul pare să beneficieze de o poziție privilegiată: cultura este prima între egali.
Să trecem în revistă determinațiile culturii și perspectivele din care poate fi privită, formele ei de manifestare și direcțiile spre care se îndreaptă, iată ce riscă să ne reamintească complexitatea crescândă a conceptului și dificultatea de a-l defini fără rest (ajunge să ne gândim doar la texte precum The culture of narcissism și la Culture in a liquid modern world).

De altfel, putem considera că perechile de termeni pe care îndeobște îi opunem (cultură / natură, cultură înaltă / cultură populară, cultură  occidentală / cultură orientală, cultură umanistă / cultură tehnică, cultură scrisă / cultură orală, cultură scrisă / cultură vizuală etc.) sunt încercări de a controla diversitatea de manifestări subsumabile conceptului lunecos.

Iar realitățile ne obligă să acumulăm sintagme – industrii culturale, cultură de consum etc – cărora le căutăm un loc în reflecțiile la care ne cheamă cultura.
Să acceptăm de aceea să ne sprijinim pe o definiție de lucru (inspirată de Edward T. Hall): cultura este un ansamblu integrat de norme și valori pe care un grup uman și le elaborează în timp pentru a se perpetua și dezvolta și care îl ajută să-și creeze și consolideze conștiința de sine necesară atingerii acestui scop.

Putem deduce, de aici, că:
- ansamblurile de seturi de norme și valori (culturile) se grupează mai multe pe același strat și în straturi diferite: cultură aristocratică / cultură burgheză, culturi profesionale, culturi naționale etc.;
- diversele culturi își caută o poziție cât mai solidă în organizarea stratificată a culturii în care sunt integrate (cf. culturi profesionale și culturi comunitare în societățile orientale), în funcție de dimensiunile grupurilor care le împărtășesc și de importanța socială a factorilor structuranți ai seturilor;
- un individ aparține mai multor culturi și își construiește propria ierarhie de culturi după ale căror norme se orientează; își definește astfel propria identitate.

Colocviul organizat de Departamentul de Științe ale Comunicării (din Facultatea de Litere a Universității din București) invită la reflecții și analize asupra felului în care culturicăutându-și integrarea în sânul unei societăți își comunică celorlalte valorile, normele, modelele, practicile definitorii. De asemenea, asupra felului în care această comunicare s-a desfășurat în timp. De asemenea, asupra felului în care individul armonizează întâlnirea în el a mai multor culturi, de pe același strat și din straturi diferite.

Ne ajută să măsurăm deschiderea problematicii propuse de colocviu un reprezentant al vremii în care reflecția asupra culturii a început să devină o practică curentă și consistentă:
„Când am sosit, mă priveau ca și cum coborâsem din cer... Dacă ieșeam, toată lumea era la ferestre... Zâmbeam uneori auzind vorbindu-și oameni care aproape că nu își părăsiseră camera: Trebuie să admitem că are într-adevăr un aer persan!... Am abandonat veșmintel persane și am îmbrăcat unele europene... Am intrat brusc într-un neant înspăimântător. Rămâneam uneori o oră într-un grup fără să mi se arunce o privire sau să mi se dea ocazia să deschid gura; dar dacă din întâmplare cineva anunța grupul că eram persan, auzeam imediat în juru-mi un zumzet: A! A! Domnul este persan? Extraordinar! Cum poți fi persan?“
(Montesquieu, Lettres persanes, scrisoarea 30) Cum se poate trăi prin atâtea culturi?

Direcții tematice:

STUDII CULTURALE (Axa 1)-
Cultura – ansamblu de sisteme simbolice (Claude Lévi-Strauss)
Cultură / culturi; determinismul cultural
Subculturi și moduri de viață alternative
Aspecte etologice în procesele culturale
Mulțimi însingurate, culturi tribale, societăți individualizate

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII (Axa 2)
Comunicarea culturii organizației în mediul extern și în cel intern – domeniu
cultural și/sau comunicațional
Comunicare și cultură în și pentru organizație – relațiile media, promovare;
Evoluția brandurilor românești
Branduri și comunicare integrată de marketing
Creativitate și holdinguri în consolidare

ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII (Axa 3)
Pluralismul cultural - dimensiunea activă a structurilor info-documentare
Cultura organizaţională în societatea cunoaşterii
Patrimoniul cultural - memoria colectivă a umanităţii
Informare şi comunicare în ştiinţele informării şi documentării

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Prof.univ.dr. Iuliana BOTEZAN, Universitatea Complutense, Madrid
Prof.univ.dr. Philippe CLARET, Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV
Prof.univ. dr. Ion Bogdan LEFTER, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Vasile MORAR, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Zoltán ROSTÁS, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Monica SPIRIDON, Universitatea din BucureștiCOMITETUL ORGANIZATORIC
Prof.univ.dr. Ionel ENACHE, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Conf.univ.dr. Cristina POPESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Conf.univ.dr. Costin POPESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Lector univ. dr. Silvia MARIN BARUTCIEFF, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Lector univ. dr. Robert CORAVU, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Lector univ.dr. Simona FORTIN, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Pentru participare, vă rugăm să trimiteți (Word, Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri) până la 15 iulie 2017 un rezumat de maximum 500 de cuvinte, cu 5-7 cuvinte
cheie și o mini biobibliografie, cu nume și prenume, funcție și instituția de afiliere.

Adresele, în funcție de axă, sunt următoarele:

Axa 1
Silvia Barutcieff – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Costin Popescu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Axa 2
Alexandra Crăciun – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Costin Popescu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Axa 3
Cristina Popescu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Ionel Enache – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Calendar

Deadline pentru trimiterea rezumatelor: 15 septembrie 2017
Confirmarea acceptării rezumatelor: 1 octombrie 2017
Trimiterea textelor integrale: 15 martie 2018
Limbile conferinței vor fi: româna, engleza și franceza

TAXA DE PARTICIPARE:
75 RON (masteranzi și doctoranzi);
130 RON (participanți români);
50 euro (participanți din afara țării).