reprezentare logo Kosson

Stimați colegi,

Pe 17 septembrie Adunarea generală a Consiliului Internaţional al Arhivelor a adoptat la Oslo Declarația Universală privind Arhivele. Publicăm această Declarație tradusă pentru relevanța mesajului transmis și pentru a pune în lumină domeniul arhivelor în cadrul comunității noastre. Multe dintre ideile pe care mesajul Declarației le transmite sunt comune tuturor ramurilor științelor informării iar recunoașterea importanței arhivelor conduce către o viziune integratoare necesară pentru a înțelege viitorul breslei. Cu această ocazie a fost creată o secțiune dedicată arhivisticii pe siteul comunității și invit colegii care lucrează în arhive să ia în considerare și acest canal de diseminare a practicilor și problemelor specifice din domeniu.

Declarația Universală privind Arhivele

Arhivele păstrează decizii, acțiuni și amintiri. Arhivele reprezintă un patrimoniu unic, de neînlocuit, transmis din generație în generație. Încă din momentul creării lor, arhivele sunt administrate pentru a-și conserva valoarea și înțelesul. Acestea sunt surse de informații de autoritate care fixează acțiuni administrative transparente și responsabile. Acestea joacă un rol esențial în dezvoltarea societăților prin apărarea și dezvoltarea memoriei individuale și a comunității. Accesul deschis la arhive ne îmbogățește cunoașterea societății umane, promovează democrația, apără drepturile cetățenești și crește calitatea vieții.

În acest sens, recunoaștem:

 • rolul unic al arhivelor ca mărturie autentică a activităților administrative, culturale și intelectuale şi ca o reflectare a evoluției societăților;
 • nevoia vitală de existență a arhivelor, pentru sprijinirea eficienței activităților, răspunderii și transparenței, pentru protejarea drepturilor cetățenești, pentru edificarea memoriei individuale și colective, pentru înțelegerea trecutului și documentarea prezentului, cu scopul de a îndruma acțiunile viitoare;
 • diversitatea arhivelor rezultată din înregistrarea fiecărui domeniu al activităților umane;
 • multitudinea formatelor în care arhivele sunt create incluzând hârtia, mediul electronic, înregistrări audio-vizuale și alte tipuri;
 • rolul arhiviștilor ca profesioniști instruiți cu o formare inițială și apoi continuă, care își slujesc societatea prin sprijinirea creării de acte și prin selectarea, păstrarea și punerea la dispoziția tuturor a acestora;
 • responsabilitatea colectivă — cetățeni, funcționari din administrația publică și factori de decizie, proprietari sau deținători de arhive publice sau private și arhiviști sau alți specialiști din domeniul informării — în managementul arhivelor.

Astfel, noi lucrăm împreună pentru:

 • adoptarea și aplicarea unor politici și a unei legislații arhivistice eficiente la nivel național;
 • ca managementul arhivelor să fie prețuit și îndeplinit de toate instituțiile, fie private, fie publice, care creează și utilizează arhive în desfășurarea activității;
 • alocarea resurselor necesare pentru un management corespunzător al arhivelor, incluzând angajarea de profesioniști instruiți;
 • ca arhivele să fie administrate și păstrate astfel încât să-și păstreze caracteristicile de autenticitate, de încredere, de integritate și utilizabilitate;
 • arhivele să fie făcute accesibile tuturor, cu respectarea legilor în vigoare și a drepturilor individuale, ale creatorilor, proprietarilor și ale utilizatorilor;
 • arhivele să fie utilizate pentru a promova responsabilitatea civilă.{sharethis}{jcomments on}