reprezentare logo Kosson

Noark este o prescurtarea norvegiană pentru Norsk arkivstandard, sau "Standardul pentru Arhivele Norvegiene". Noark a fost dezvoltat ca o specificare de cerințe pentru sistemele electronice de evidență utilizate în administrația publică în 1984 și a devenit rapid standardul de facto.

NOARK5

 

Standardul a fost dezvoltat în continuare cu noi rapoarte în 1987 (Noark 2) și 1994 (Noark 3). Această dezvoltare continuă a acoperit atât modernizarea în conformitate cu progresele tehnologice cât și extinderea la conținutul informațional și de funcționalitate ale sistemelor.

 

Noark 4, care a apărut în 1999, a devenit un standard comun pentru administrația sectorului public. Noark 4 a condus standardul cu un mare pas mai departe prin specificarea un sistem electronic complet de gestionare a înregistrărilor, integrat cu e-mail și sistemele de management a solicitărilor comune. Noark 5 dezvoltă în continuare principiile stablite de Noark 4.

 

Noark 5 stabilește cerințele privind structura actelor (n.n. d.p.d.v arhivistic), metadate și funcționalitate, dar nu conține cerințe privind modul în care ar trebui să fie dimplementate în dezvoltarea sistemului. Noark 5 prin urmare nu schițează un sistem, ci intermediază pentru soluții diferite.

 

Noark 5 versiunea 2.0 a fost tradusă în limba engleză. Cu toate acestea, versiunea curentă este 3.1, fiind publicată pe data de 15 martie 2013. Această versiune nu a fost tradus încă. Cele mai importante modificări de la versiunea 2.0 a fost un nou capitol cu privire la transferul datelor și a metadatelor la Arhivele Naționale. Formatul de transfer a fost modificat, și noi scheme XML au fost publicate. Un nou capitol despre Serviciile Interfeței Web a fost adăugat.