reprezentare logo Kosson

Astăzi, 31 octombrie 2014, de ziua Arhivelor Naționale dr. Bogdan Popovici, şeful Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale şi doamna Ioana Iordăchescu, inspector superior, responsabil de proiect au prezentat sistemul de acces online la documentele Arhivei Naționale.

Directorul instituției, dr. Ioan DRĂGAN a făcut o introducere prezentării „Sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienților Arhivelor Naționale” (cod SMIS 14180, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională; mai multe detalii privind Sistemul informatic integrat al ANR. Dincolo de aspectele tehnice, a fost punctată nevoia de personal și mai mult de o specializare a acestuia pentru a fi pregătit pentru schimbarea mediului în care operează. În acest context am reținut necesitatea ca arhivele să contribuie la „buna guvernare”.

Dr. Ioan Drăgan prezintă câteva aspecte privind rolul arhivelor și contribuția la „buna guvernare” Dr. Bogdan Popovici prezintă sistemul electronic Este exemplificata prezervarea electronică în cazul unui plan al orașului Brașov

Din discuții am reținut faptul că cei 330 de kilometri pe care-i reprezintă FAN-ul (Fondul Arhivistic Național) vor avea o oglindire în digital în funcție de necesitățile de conservare a documentelor uzate și de oportunitățile oferite prin diverse proiecte de colaborare privind valorificarea comorilor din arhive (aproximativ 25000 de diplome și documente din cancelaria medievală). Chiar a fost menționat faptul că o colecție de diplome medievale vor fi digitizate în colaborare cu Universitatea din Cluj, Universitatea din București și Arhivele Norvegiei.

Și pentru că este ziua Arhivelor merită amintit faptul că arhivele au fost înfiinţate oficial în Ţara Românească şi Moldova prin Regulamentele Organice (1831 - 1832), fiind unificate la 31 octombrie 1862. Întaintași iluștri: Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, B.P. Haşdeu, Dimitrie Onciul, Aurelian Sacerdoţeanu.