reprezentare logo Kosson

Practici recomandate de NISO

  NISO – National Information Standards Organisation este o organizaţie de standardizare acreditată de ANSI (American National Standards Institute) care are drept scop identificarea, dezvoltarea, întreţinerea şi publicarea standardelor tehnice pentru gestionarea informaţiei

Am dorit să desprind câteva informaţii interesante din acest ghid pentru a veni în sprijinul celor care doresc o mai bună proiectare şi organizare a colecţiilor digitale pe care le constituie în acest moment.

Principiile colecţiilor

O colecţie digitală constă din obiecte digitale care sunt selectate şi organizate pentru a uşura regăsirea, accesul şi utilizarea. Obiectele, metadatele împreună cu interfaţa utilizatorului, creează experienţa utilizatorului cu o colecţie.

Principiile care se aplică colecţiilor digitale de calitate sunt:

Principiul 1 al colecţiilor: O colecţie digitală de calitate este creată în acord cu o politică de dezvoltare explicită a colecţiei asupra căreia s-a căzut de acord şi a fost documentată înainte de începerea construcţiei colecţiei.

Principul 2 al colecţiilor: Colecţiile trebuie descrise astfel ca un utilizator să poată descoperi caracteristicile colecţiei incluzând domeniul, formatul, restricţiile de acces, apartenenţa şi oricare informaţii semnificative pentru determinarea autenticităţii colecţiilor, a integrităţii şi a interpretării acestora.

Principiul 3 al colecţiilor: O colecţie de calitate este una prelucrată, ceea ce înseamnă că resursele sale sunt gestionate activ pe toată durata ciclului de viaţă al acestora.

Principiul 4 al colecţiilor: O colecţie de calitate este larg disponibilă şi evită impedimentele în utilizare.

Principiul 5 al colecţiilor: O colecţie de calitate respectă drepturile de autor.

Principiul 6 al colecţiilor: O colecţie de calitate are mecanismele pentru a colecta datele care măsoară gradul de utilizare şi utilitatea.

Principiul 7 al colecţiilor: O colecţie de calitate este interoperabilă.

Principiul 8 al colecţiilor: O colecţie de calitate se integrează în fluxul de lucru al personalului şi al utilizatorilor.

Principiul 9 al colecţiilor: O colecţie de calitate este una durabilă ăn timp


Principiile obiectelor digitale

Principiul 1 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate există într-un format care suportă utilizarea actuală dorită şi cea viitoare.

Principiul 2 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate este prezervabil.

Principiul 3 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate are înţeles şi utilitate dincolo de contextul local.

Principiul 4 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate va fi denominat cu un identificator unic global persistent care poate fi urmărit până la adresa curentă a obiectului.

Principiul 5 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate poate fi autentificat.

Principiul 6 al obiectelor digitale: Un obiect digital de calitate are metadate asociate.


Principiile metadatelor


Principiul 1 al metadatelor: Metadatele de calitate sunt conforme cu standardele comunităţii într-un mod corespunzător cu materialele din colecţie, cu necesităţile utilizatorilor colecţiei şi cu viitoarea sau potenţiala utilizare în cadrul colecţiei.

Principiul 2 al metadatelor: Metadatele de calitate sprijină interoperabilitatea.

Principiul 3 al metadatelor: Metadatele de calitate folosesc standardele privind controlului autorităţii şi cele care privesc conţinutul pentru a descrie obiectele şi pentru a coloca obiectele legate.

Principiul 4 al metadatelor: Metadatele de calitate includ o declaraţie clară a condiţiilor şi al termenilor de utilizare a obiectului digital.

Principiul 5 al metadatelor: Metadatele de calitate suportă prelucrarea de lungă durată şi prezervarea obiectelor din colecţii.

Principiul 6 al metadatelor: Metadatele de calitate sunt ele însele obiecte şi astfel ar trebui să aibe caracteristicile obiectelor de calitate incluzând autoritatea, autenticitatea, posibilitatea de a fi arhivate, persistenţa şi identificarea unică.

Tipologia standardelor de date


Tipologia standardelor pentru date

Exemple

Standarde pentru structura datelor (seturi de elemente de metadate, scheme). Acestea sunt „categorii” sau „containere” a datelor care alcătuiesc o înregistrare sau oricare alt obiect informaţional.

Câmpurile setului MARC (Machine-Readable Cataloging format), Encoded Archival Description (EAD), Dublin Core Metadata Element Set (DCMES), Categories for the Description of Works of Art (CDWA), Categoriile nucleu ale VRA.

Standarde pentru date valorice (vocabulare controlate, tezaure, liste controlate). Acestea sunt termenii, numele şi alte valoric care sunt utilizate pentru a popula standardele pentru structura de date sau seturile de elemente de metadate.

Library of Congress Subject Headings (LCSH), Library of Congress Name Authority File (LCNAF), LC Thesaurus for Graphic Materials (TGM), Medical Subject Headings (MeSH), Art & Architecture Thesaurus (AAT), Union List of Artist Names (ULAN), Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN), ICONCLASS

Standarde privind datele de conţinut (reguli şi coduri de catalogare). Acestea sunt ghidurile pentru sintaxa şi formatul valorilor de date folosite pentru a popula elementele de metadate.

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), Resource Description and Access (RDA), International Standard Bibliographic Description (ISBD), Cataloging Cultural Objects (CCO), Describing Archives: A Content Standard (DACS)

Standarde pentru formatarea datelor şi pentru schimb (standarde de metadate exprimate într-un format inteligibil pentru maşini). De cele mai multe ori, acest standard este o manifestare a unui anume standard pentru structura datelor (vezi tipul 1 mai sus), codat sau marcat pentru porcesarea automată

MARC21, MARCXML, EAD XML DTD, METS, MODS, CDWA Lite XML schema, Simple Dublin Core XML schema, Qualified Dublin Core XML schema, VRA Core 4.0 XML schema