reprezentare logo Kosson
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.
Se instituie anul 2019 ca „Anul Cărții” în România.

Art. 2.
(1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Cărții” se organizează evenimente culturale dedicate acestei inițiative.
(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și/sau financiar, după caz.

Art.  3.
(1)  În  „Anul  Cărții” se lansează Programul național „România citește”,  denumit  în  continuare Programul. Programul se va desfășura în cadrul unităților de învățământ primar
și gimnazial și presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor cu voluntari,  precum părinți, personalități publice, jurnaliști. În cadrul Programului, voluntarii vor lectura împreună cu elevii fragmente din operele literare incluse în programa școlară.
(2) Programul presupune și organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură națională sau locală, care să lectureze fragmente din propriile creații literare, în scopul încurajării lecturii și promovării acestora.