reprezentare logo Kosson

{jcomments on}Citind articolul lui Jens Thorhauge, director al Agenției Daneze pentru Biblioteci și Media din revista Scandinavian Public Library Quarterly, numărul 2 din 2010 (http://splq.info/issues/vol43_2/02.htm), am fost curios să văd cum au înțeles specialiștii domeniului din Danemarca să proiecteze un viitor pentru bibliotecile publice.
Pentru că raportul despre care vorbește articolul mi s-a părut foarte util, am găsit cu cale să traduc concluziile și să le împărtășesc cu dumneavoastră.

Bibliotecile publice în societatea cunoașterii este un raport danez privind dezvoltarea strategică a noii biblioteci publice.

Aceste recomandări intră în programul de dezvoltare pentru bibliotecile publice și cele școlare chiar din toamna acestui an (2010).

{sharethis}

 

 

Recomandările sunt structurate pe cinci puncte de acțiune:
1. Biblioteci deschise
2. Inspirație și instruire
3. Biblioteca Digitală Daneză
4. Parteneriate
5. Dezvoltare profesională

1. Comitetul recomandă ca noile concepte pentru spațiul fizic al bibliotecilor să fie dezvoltat în continuare. Biblioteca ar trebui să lucreze sistematic la nivel local din ce în ce mai mult pentru construirea unor alternative la spațiul tradițional al bibliotecii, precum sunt integrate biblioteci în alte tipuri de instituții dar și servicii de bibliotecă flexibile.
Comisia recomandă:
* Spațiul de bibliotecă să fie perceput ca un mediu independent care să fie dezvoltat
* Elaborarea unor materiale focalizate care să fie promovate într-un mod ofensiv
* Parteneriatele să se stabilească pentru a desfășura activități în spațiul biblotecii
* Să fie dezvoltate concepte generale pentru amenajarea spațiului
* Formele flexibile ale serviciilor să fie dezvoltate pe mai departe

2. Comitetul recomandă ca biblotecile publice să lucreze în mod sistematic pentru dezvoltarea și întărirea pe mai departe a ofertelor de instruire și a oportunităților la nivelul necesităților utilizatorului.
Textul cuprinde următoarea remarcă pe care o consider relevantă: bibliotecile nu sunt instituții de educație, ci instituții de cultură și cunoaștere. Bibliotecile ar trebui să se focalizeze în a ajuta cetățenii pentru a-și dezvolta abilități de lucru cu tehnologiile IT și cele informaționale, precum și dezvoltarea abilităților de citire.

Comitetul recomandă:
* Să se stabilească parteneriate locale cu asociațiile care au scop educativ
* Să existe preocuparea de a crește abilitățile danezilor de a lucra cu tehnologia informatică
* Stabilirea unor parteneriate pentru îmbunătățrea abilităților de lectură pentru segmentele cu handicap
* Dezvoltarea unor activități programate în cadrul bibliotecilor într-o manieră focalizată

3. Comitetul recomandă inițierea Bibliotecii Digitale Daneze (DDL) ca mijloc de mediere digitală cu cetățenii. Acest lucru implică ca pe lângă materialele în format tradițional, biblioteca să poată ofer materiale digitale precum filme, jocuri, muzică și literatură.
Utilizatorul va avea acces din ce în ce mai mult la noi experiențe, un patrimoniu cultural digitizat și interconectarea cu alți utlizatori prin intermediul canalelor media de socializare. DDL va oferi un acces unitar pentru biblioteci la internet precum și facilitarea accesului utilizatorului la resursele altei biblioteci prin intermediul internetului acolo unde aceste lucru este relevant.
Comitetul recomandă:
* DDL să fie organizat ca un punct comun pentru toate serviciile bibliotecii naționale
* Părțile interesate să cadă de acord asupra cadrului organizațional al DDL-ului
* Bibliotecile publice să realizeze o colaborare și mai strânsă privind achiziția de materiale digitale
* Medierea patrimoniului cultural digitizat să constituie o linie de acțiune
* Bibliotecile publice să extindă cooperarea privind schimbul interbiblotecar cu biblotecile de cercetare pentru a include materiale digitale oriunde este posibil
* Bibliotecile publice să întărească accesul liber la informație prin sprijinirea licențierii prin creative commons și regimul de acces deschis

4. Comitetul recomandă ca bibliotecile să lucreze în mod sistematic pentru stabilirea de parteneriate strânse pentru a crea o multitudine de oferte în sectorul public, viața de afaceri și societatea civilă.
Comitetul recomandă:
* Bibliotecile să intre în parteneriate în perspectiva întăririi și a dezvoltării bibliotecii și a ofertei sale către public, incluzând relația dintre biblotecă, cetățeni și comunitate
* Bibliotecile să gândească parteneriate în sectorul public, sectorul privat și societatea civilă
* Bibliotecile să intre în parteneoriate care să exploreze și să exploateze noile platforme digitale în contextul medierii
* Agenția Daneză pentru Biblioteci și Media să lucreze împreună cu Ministerul Culturii într-un orizont de timp îndelungat pentru întârirea motivațională și a abilităților pentru inițierea de parteneriate.

5. Comitetul recomandă o focalizare mai atentă asupra competențelor și a dezvoltării organizaționale în bibliotecă precum și o pregătire strategică și sistematică privind ofertele bibliotecilor fundamentate pe necesitățile utilizatorilor.
Comitetul recomandă:
* Fiecare bibliotecă decide asupra planului privind dezvoltarea cea mai bună a competențelor personalului prin intermediul unei palete largi de posibilități, de exemplu recrutarea, educație continuă, forme de organizare și instruirea „la locul de muncă”.
* Exinderea și intensificarea deezvoltării competențelor de bază, care astăzi sunt organizate sub auspiciile bibliotecilor regionale
* Elaborarea de module particularizate pentru liderii sectorului cultural ca parte a instruirii de management public

Sper să vă fie de folos.