reprezentare logo Kosson

Prezentări documente

Prezentări, semnalări, recenzi ale diferitelor opere, materiale, suporturi de curs, etc.

DigitalCurationCentre

Este prima versiune a unei liste de control pentru evaluarea depozitelor de date. Aceast document a fost întocmit de Angus Whyte și a fost publicată la 28 decembrie 2015 de Centrul pentru Administrare Digital Curation Centre al Universității in Edinburgh. Acest ghid este disponibil de la http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides .

Lista de verificare a fost proiectată pentru a ajuta personalul auxiliar din cercetare din instituțiile de învățământ superior din Marea Britanie pentru a putea informa cercetătorii proprii cu privire la opțiunile de depozitare a datelor. Este destinat și celor care au ca responsabilitate definirea politicilor privind Managementul Datelor de Cercetare (RDM - Research Data Management). Acest document vine în completarea unui altuia intitulat „Cinci pași pentru a decide ce să păstrezi”, publicat de aceeași instituție.

În scopul prezervării și accesului intern al comunității, suplimentar documentului de la sursă, vom stoca și în depozitul intern acest document la următorul link: archive Where To Keep Research Data Versiunea 1 (58 KB)

Add a comment

1. Serviciile de informare și de bibliotecă și Internetul

1.1. Serviciile de informare și de bibliotecă sunt instituții vibrante care conectează oamenii cu resursele de informare locale și globale. Acestea oferă acces la idei și opere creative oferind tuturor bogăția expresiei umane și a diversității culturale.

1.2. Internetul permite indivizilor și comunităților din întreaga lume, fie că sunt în cele mai mici și mai îndepărtate sate, fie în cele mai mari orașe, să beneficieze de tratament echitabil privind accesul la informație pentru a sprijini dezvoltarea personală, educație, creștere culurală, activitate economică, acces la guvernare și alte servicii, precum și o participare informată de cetățeni activi într-o societate democratică. În același timp, Internetul creează oportunități pentru ca toată lumea să-și împărtășească ideile, preocupările și cultura cu întreaga lume.

1.3. Serviciile de informare și de bibliotecă ar trebui să constituie portaluri de bază pentru Internet prin propriile resurse și servicii. Rolul acestora este de a acționa ca puncte de acces care oferă oportunități, îndrumare și suport, ajutând în același timp la depășirea barierelor create de diferențele privind resursele, tehnologia și calificările.

2. Libertatea de acces la informație și libertatea de expresie sunt esențiale pentru egalitate, înțelegere universală și pace.

Astfel, IFLA declară că:

Add a comment

Acest ghid prezintă bibliotecarilor într-un model comparativ cele mai utilizate pachete software (Digital Commons, DSpace, EPrints, Fedora și Islandora), în construcția propriilor depozite digitale.UNESCO-Institutional-Repository-Software-Comparison-Guidelines

Comparația se face pe 12 categorii:

 1. infrastructură,
 2. design și model de interactivitate,
 3. organizarea conținutului și control,
 4. regăsirea conținutului,
 5. instrumente pentru publicarea conținuturilor,
 6. raportare,
 7. multimedia,
 8. interactivitate socială și notificări,
 9. interoperabilitate,
 10. autentificare,
 11. accesibilitate,
 12. prezervare digitală (LOCKSS).
Add a comment

 

De curând a devenit disponibilă online varianta în limba română a ghidurilor de servicii de bibliotecă pentru copii şi adolescenţi. Este vorba de cele trei ghiduri IFLA de servicii de bibliotecă, elaborate atent între 1999-2003 de un grup de lucru al secţiunii 10 IFLA, Biblioteci pentru copii şi adolescenţi. Practic, ghidurile respective înseamnă trecerea în revistă şi selectarea celor mai bune practici în domeniu şi oferă cadrul internaţional de implementare a serviciilor de calitate, adresate copiilor, de către bibliotecile publice de pretutindeni.

 

Documentul original în engleză a fost tradus în numeroase limbi, pentru specialiştii din ţările respective. În calitate de membră a Comitetului permanent a acestei secţiuni IFLA, cu susţinerea ANBPR, am iniţiat traducerea în limba română în 2011. Traducerea din limba engleză a realizat-o colega mea, Laura Silvestru, de la secţia engleză a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov. În 2012 s-au finalizat verificarea, corectura şi revizuirea textelor, pentru ca anul acesta propunerea noastră să fie aprobată de IFLA şi să dispunem şi de versiunea în limba română pe site-ul IFLA. Puteţi vizualiza versiunea în limba română, pe site-ul ifla.org - http://www.ifla.org/publications/18 -, dând click pe Guidelines şi anume

Guidelines for Children's Library Services - http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-children-s-library-services - şi alegând traducerea în limba română

Guidelines for Library Services for Young Adults (Revised) - http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-services-for-young-adults--revised- şi alegând traducerea corespunzătoare

Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers - http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-100 - şi alegând traducerea corespunzătoare.

 

Materialele abordează o multitudine de aspecte, pe fiecare nivel definind misiunea şi scopul unor astfel de biblioteci, grupurile ţintă, serviciile, colecţiile şi criteriile de selecţie, cooperarea cu alte instituţii, marketing şi resurse umane, management şi evaluare, finanţare, exemple de activităţi, programe şi proiecte de impact. Conţinutul lor furnizează repere esenţiale pentru buna organizare a bibliotecilor şi serviciilor pentru copii şi tineret. Astăzi, versiunea românească a acestor ghiduri oferă direcţii şi orientări colegilor care lucrează în biblioteci şi secţii pentru copii şi adolescenţi şi aşează activitatea bibliotecilor publice româneşti în contextul internaţional necesar.

 

Add a comment

Dragi colegi, urmează o perioadă foarte interesantă pentru breasla noastră acum că a fost publicată noua Directivă privind reutilizarea informațiilor din sectorul public pe 26 iunie 2013.PSI 2013

Directiva (textul din 2013) menționează faptul că ne aflăm într-o perioadă evolutivă către o societate a informației și a cunoașterii în care producerea de conținut digital are un rol foarte important din punct de vedere economic. La momentul publicării primei versiuni (decembrie 2003), Comisia Europeană insista pe un set minim de reguli la nivel de state membre care să fie armonizate. Mai spunea CE că este nevoie de un cadru general funcțional care să asigure reutilizarea informațiilor din sectorul public la nivelul Uniunii Europene.

„Instituțiile din sectorul public colectează, produc, reproduc și diseminează documente pentru a-și împlini funcțiile publice. Utilizarea acestor documente în alte scopuri înseamnă a reutiliza.” (vezi terminologia anexată pentru termenii implicați)

Acestă Directivă stabilește un set minim de reguli care guvernează reutilizarea.

Un aspect foarte important este faptul că Directiva nu impune nicio obligație pentru a permite reutilizarea documentelor iar decizia de a oferi posibilitatea de reutilizare rămâne la instituțiile publice sau la nivel de State Membre.

„Această Directivă trebuie să fie aplicată documentelor care sunt făcute accesibile pentru a fi reutilizate atunci când instituțiile publice licențiază, comercializează, diseminează, fac schimb sau oferă informații”. Bineînțeles se vor respecta toate prevederile protecției datelor personale (Directiva 95/46/UE). Directiva respectă Convenția de la Berna și Acordul TRIPS.

Add a comment

TNS, o companie independentă de cercetare caracterizată printr-o prezenţă globală, a realizat, la cererea fundaţiei Bill & Melinda Gates, un studiu în 17 ţări UE în vederea identificării percepţiilor privind bibliotecile publice şi modul de utilizare a serviciilor oferite de acestea. Scopul studiului este de a elucida impactul exercitat de bibliotecile publice din UE asupra vieţii utilizatorilor.

studiulpaneuropeanasuprabibliotecilorpubliceromaniaro

Limitarea responsabilităţii
Acest raport se bazează pe studiul finanţat de fundaţia Bill & Melinda Gates. Descoperirile şi concluziile conţinute în acesta aparţin autorului şi nu reflectă poziţia sau politicile fundaţiei Bill & Melinda Gates.

 

Poate fi descărcat de aici: http://www.slideshare.net/cdbclub/studiul-pan-european-asupra-bibliotecilor-publice-romania-ro1

Mulțumiri Verei Oșoianu pentru [SEMNAL]

Add a comment

RTI-CS-RomaniaImplementarea Dreptului la Informare, un studiu de caz pentru România

Acest document explică cum a fost implementat Freedom of information Act (FOIA) în legislația românească.
Un document important prin explicații și relevant pentru a înțelege cadrul în care instituțiile gestionare de informații așa cum sunt și bibliotecile, arhivele și muzeele se vor supune noilor prevederi prin care trebuie să se pună la dispoziția cetățenilor.

Legislație românească cu relevanță:

Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Cu mare relevanță este și site-ul World Bank dedicat: WORLD BANK - Governance & Public Sector Management 

 

Dragi colegi, vă rog să reflectați la drepturile membrilor comunității în lumina acestor informații.

Eram să uit de:

http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit

http://opengovernmentdata.org/

http://opendatahandbook.org/ro/

https://www.gov.uk/service-manual

http://www.freedominfo.org/2013/03/romanian-foi-law-is-well-utilized-report-says/

Add a comment

Titre : Histoire des relations entre la France et les Roumains / par N. Iorga,... Auteur : Iorga, Nicolae (1871-1940) Éditeur : Impr. du "Progresul" (Jassy) Date d'édition : 1917 Type : monographie imprimée Langue : Français Format : 1 vol. (VII-200 p.) ; In-16 Format : application/pdf Droits : domaine public Identifiant : ark:/12148/bpt6k1412294 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LG2-214 Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30635521k Provenance : bnf.fr Date de mise en ligne : 17/10/2011Numărul dedicat României de revista Bibliothèque(s), editată de Asociația Bibliotecarilor din Franța (ABF) cu ocazia Salonului cărții din Paris unde România este în acest an țara invitată, este dosarul cel mai complet apărut vreodată în Franța despre bibliotecile românești.

 

Articole răzlețe mai fuseseră publicate, mai ales în Bulletin des Bibliothèques de France, între care recent putem cita : « Influences francophones sur la vie professionnelle des bibliothécaires roumains » de Robert Coravu (BBF, 2012, n° 6, p. 37-39) și « Coup d’œil sur l’histoire des bibliothèques de Bucarest » de Florin Rotaru (BBF, 2008, n° 1, p. 52-56).

Add a comment

Stimați colegi,

Odată cu lansarea colecției Nostrum Monumentum (http://memoria.kosson.ro) a fost simțită nevoia de a elabora un material care să ajute specialistul în introducerea unor noi resurse digitale fără ajutorul vreunui administrator. Este visul de aur: creștere organică descentralizată ca eforturi. Acest lucru va conduce în schimb la creșterea încrederii și dobândirea de noi abilități.

 

S-a pornit inițial de la ideea de a asigura un material foarte ușor de citit și mai ales ușor de asimilat pentru cele mai importante câmpuri de metadate pe care sistemul colecției digitale îl propune. Zis și făcut! Ceea ce s-a întâmplat mai pe urmă este faptul că ținta inițială avea potențialul de a ajuta și mai mulți specialiști acoperind cât mai multe situații de lucru. Astfel, efortul s-a redimensionat și de la un ghid simpluț am avansat la un manual pentru Dublin Core.

 

Acest manual dorește să acopere elementele de metadate nucleu plus rafinamentele care pot ajuta contribuitorul să introducă cât mai multe detalii relevante pentru a lărgi contextul. Publicarea acestui manual implică niște pași suplimentari și niște bătăi de cap în plus. Pentru a reuși să înțeleg modelul de publicare care ar putea fi urmat am realizat două sondaje pe care vă invit să le parcurgeți.

Add a comment

Vreți să urmăriți traseul banilor publici?
Vreți să citiți Monitorul Oficial online, gratuit?
Vreți să aveți acces la datele Institutului Național de Statistică gratuit?

În prezent accesul la informații de interes public, respectiv informațiile produse și rezultate în urma activităților desfășurate de instituțiile publice, din banii contribuabililor, se face la cererea persoanei interesate.

Existența datelor deschise presupune ca aceste informații să fie publicate online, de către instituțiile publice, din oficiu, în format liber de accesat, reutilizat și redistribuit, iar cetățenii, organizațiile non-guvernamentale, mediul privat sau alte instituții publice să poată prelua informațiile care îi interesează și să le folosească liber, în scopuri comerciale și necomerciale.

Add a comment