reprezentare logo Kosson
De curând MCSI a găzduit un eveniment de informare asupra posibilității de finanțare prin CIP ICT PSP 2012.

A fost un bun motiv pentru a mai afla ce finanțări se mai pot atrage pentru activitățile din BAM-urile românești.

Acest nou apel pentru depunere de proiecte s-a deschis la 3 februarie și se va închide la 15 mai. Pentru depunerea de proiecte sunt acceptate toate tipurile de persoane juridice. Apelul va pune la dispoziție patru tipuri de instrumente:
Pilot (Tip A) - construirea pe bazele inițiativelor deja existente în Statele membre și cele asociate;
Pilot (Tip B) - stimularea integrării TIC-ului inovativ bazat pe servicii și produse;
Rețele tematice (TN) - care oferă un forum pentru părțile interesate unde să-și împărtășească experiența și să construiască consensul;
Rețele de bune practici (BPN) - exclusiv dedicate pentru sprijinirea Europeana sub Tema 2: Conținut digital, date deschise și creativitate.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm

Ce ne interesează pe noi în mod deosebit este Tema 2: Conținut digital, date deschise și creativitate.
Aici sunt două obiective pentru care doresc să vă ridic interesul:
2.1: Europeana and creativity (24M euro) și
2.2: Open Data and open access to scientific information

2.1: Europeana and creativity (24M euro):

• Content for Europeana
• Experimenting with the use of cultural material for creativity
• European Rights Information/Registry of Orphan Works for audiovisual content
• Thematic Network on new business models for publishing in the digital age

Instrumentele de finanțare sunt: Best Practice Network, Pilot B, Thematic
network

Pentru primul punct - Conținut pentru Europeana

Instrumentul de finanțare este Best Practice Network.

Scopul este acela de a mări colecțiile Europeana. Se va finanța agregarea de conținut, atenție NU producerea (digitizarea) de conținut. Se va dori explorarea posibilelor zone de confluiență cu tehnologiile cloud și găsirea unor noi modalități de agregare, stocare și reutilizare a conținutului digital, mai ales pentru instituțiile de cultură de mici dimensiuni.

Consider că cel mai important filon pentru o idee de proiect viabilă este cea adresată zonei de reutilizare.

Se așteaptă de la această temă creșterea până la 30 de milioane de obiecte digitale agregate.

Al doilea punct - Experimentarea privind utilizarea materialului cultural în mod creativ

Instrumentul de finanțare este Best Practice Networks

Se pune acentul pe reutilizarea în mod creativ a materialelor puse la dispoziție prin intermediul Europeana.

n.n. în afară de reagregare în aceleași condiții de copyright prin care a fost permis Europeana să agrege, nu prea văd alte extensii practice pentru simplul motiv că resursele sunt accesate din sursă externă (de altfel există o mențiune clară că trebuie „curățate” drepturile înainte de utilizare.

De altfel este și menționat faptul că acțiunile vizează experimentarea cu resursele, elaborarea de aplicații care să valorifice în mod creativ conținutul existent. Domeniile de aplicații vizate sunt educația, petrecerea timpului liber, turismul, jocurile și cercetarea.

Al treilea punct - Managementul drepturilor

Instrumentul de finanțare este Pilot B cu două acțiuni:
- construirea unui registru pentru Operele Orfane care sunt conținut audiovizual
- contruirea unei Infrastructuri deschise pentru gestionarea Drepturilor online.

Al patrulea punct se referă la Rețele tematice privind noi modele de publicare în era digitală. Este finanțat ca Rețea tematică.

Și aici vine informația cu adevărat importantă pentru noi: vizează „stabilirea unei rețele de editori și furnizpri de servicii TIC care să discute, să creeze și să experimenteze strategii pentru crearea de modele de business și de valorificare a unor noi modele editoriale în era digitală.

2.2: Open Data and open access to scientific information:

• Geographic Information
• Open access to scientific information
• Legal aspects of Public Sector Information and standards for open data
• Organising competitions for using open data

Instrumentele de finanțare sunt: Pilot A, Pilot B, Thematic Network

Important pentru noi este al doilea punct - Accesul liber la informația științifică, având drept instrument de finanțare Pilotul B

Scopul este acela de a sprijini experimentarea privind accesul deschis la informația științifică și explorarea unor noi paradigme pentru accesarea și utilizarea acestei informații.
„Experimentele privind inovarea ar trebui să se focalizeze pe metode noi de publicare care să privească domenii precum: dezvoltarea de reviste dedicate publicării datelor și legarea acestora la articolele științifice, descoperirea de noi modalități de a evalua colegial articolele dar și datele asociate; deschiderea perspectivelor pentru data mining pentru articolele de revistă și pentru datele de cercetareș dezvoltarea unor noi sisteme de evaluare a cercetării, luându-se în calcul modalitatea în care sunt puse la dispoziție rezultatele celorlalți cercetători[...] Propunerile pot să acopere piedicile legate de inițiativele enumerate și modalitățile de a le depăși”.

Un alt punct foarte important este cel legat de Aspectele legale privind Informația din Sectorul Public și standardele privind datele deschise. Instrumentul de finanțare este Thematic Networks.

Un alt punct e interes este cel care privește organizarea de competiții privind utilizarea de date deschise.

Iar pentru cei interesați de o posibilă activitate mai este una legată de eLearning cu accent pe politica din Agenda Digitală Europeană privitoare la „Întărirea cuturii digitale, a abilităților și a incluziunii”

Pentru cei dintre dumneavoastră care sunt chiar interesați de mai multe amănunte, consultați site-ul menționat ăn deschidere, dedicat acestui Apel și neapărat participați la Atelierul Tematic de la Luxembourg din 29 februarie dedicat Temei 2. Aici mai multe detalii: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/currentcall/events/index_en.htm