reprezentare logo Kosson

digitalCulturalHeritageMapRoadmapForPreservationDCH-RP Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation este o acțiune de coordonare sprijinită prin Programul e-Infrastructures al PC7 al CE care a fost lansat pentru a privi la cele mai bune practici privind standardele de prezervare utilizate.

Ținta proiectului este armonizarea politicilor privind stocarea și prezervarea în sectorul patrimoniului cultural digital; pentru a avensa dialogul și integrarea instituțiilor, e-Infrastructurilor, a organizațiilor de cercetare și private; pentru a identifica modele de guvernanță, mentenanță și sustenabilitate a infrastructurii integrate necesare prezervării digitale a conținuturilor culturale.

Sunt angrenați 13 parteneri din țările europene și se va extinde către alți parteneri din Europa și alte țări.