reprezentare logo Kosson

Viviane Reding, Comisarul European pentru Societatea Informaţională şi Media împreună cu Charlie McCreevy, Comisarul European pentru Piaţa Internă şi Servici au declarat la începutul lunii septembrie în timpul  discuţiilor cu cei de la Google (dar nu numai)  că Europa se află în faţă unei încercări serioase din punct de vedere cultural şi economic:

"Numai 1% din căţile din Bibliotecile Naţionale din Europa au fost digitizate până acum şi asta face să avem o sarcină dificilă de rezolvat dar, în acelaşi timp ne deschide noi oportunităţi culturale şi de piaţă. O înţelegere mai bună a intereselor implicate poate ajuta Comisia să definească o adevărată soluţie Europeană care să fie în interesul consumatorilor europeni. Noi credem că astfel de soluţii europene ar trebui să aducă o gură de aer proaspăt peste această problemă şi ar putea să dea fiecărui cetăţean conectat la internet acces la milioane de cărţi care astăzi stau ascunse pe rafturi prăfuite. Scopul nostru este să înlăturăm stereotipuri învechite care au îngreunat dezbaterile din trecut şi să ne concentrăm pe găsirea celei mai bune abordări pe care tehnologia de astăzi ne va permite să le ducem în viitor, în timp ce vom da un nou impuls creaţiei culturale în era digitală."

"Digitizarea cărţilor este o muncă herculiană pe care sectorul public trebuie să o ghideze dar care are nevoie de suportul sectorului privat. Este deci timpul să recunoaştem că parteneriatele dintre entităţi publice şi private pot combina potenţialul noilor tehnologii şi a investiţiilor private cu bogăţia colecţiilor de secole ale instituţiilor publice. Dacă o să fim prea lenţi în procesul de digitalizare cultura Europei va avea de suferit în viitor"

"Nu mai  este nevoie să spunem că digitizarea operelor aflate sub încidenţa drepturilor de autor trebuie să respecte întrutotul legea dreptului de autor şi să îi recompenseze în mod corect pe autori care ar putea fi cei mai mari câştigători prin faptul că vor putea accesa întreaga piaţa online europeană. Trebuie însă să ne uităm atenţi la sistemul drepturilor de autori pe care îl avem acum în Europa. Oare acest cadru mai este potrivit erei digitale? Oare dă consumatorilor din întrega Europă acces la cărţile digitizate? Garantează el o recompensare corectă a autorlor? O să garanteze un teren propice digitizarii în toată Europa să mai e multă fragmentare pe graniţele naţionale? Care ar putea fi contribuţia proiectului Europeana - biblioteca digitală a Europei, când e vorba să lucrăm la un răspuns la eforturile de digitizare de pe alte continente? Este cadrul european al drepturilor de autor suficient de modern încât pentru digitizarea lucrărilor "orfane" şi a celor care nu se mai tipăresc? Aceste cărţi reprezintă marea majoritate din colecţiile bibliotecilor europene ( aproâimativ 90%). Noi credem că aceste cărţi trebuie recuperate şi făcute să trăiască din nou." [sursa English version]

Deşi în esenţă aceste idei şi măsuri sunt bune, nu pot să nu observ graba Europei de a-i ajunge din  urmă pe ceilalţi. Graba aceasta pare a fi pe alocuri mai importantă decât preocuparea de a ne sigura că întrega Europă păşeşte în acelaşi ritm şi cu acelaşi spor spre viitorul digital european.