reprezentare logo Kosson

Organizații la nivel European

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Council of Europe logo 2013 revised version

Pe 27 septembrie, Consiliul Europei a publicat câteva recomadări privind Datele Masive din domeniul culturii.
Accentul cade cu precădere asupra culturii informației și media în contextul apariției seturilor de date de mari dimensiuni și în acest domeniu. Recomandările sunt:

să ia măsuri pozitive pentru a oferi o cultură absolut necesară pentru media și informație în societate astfel ca toate persoanele să fie la curent cu procesarea Datelor Masive și astfel să poată alegeri în deplină cunoaștere, precum și decizii privind procesul algoritmic de luare a deciziilor, care este utilizat pentru a prevedea atribute culturale, preferințe și comportamente;
să sprijine programele de cultura informației și media care sunt absolut necesare pentru a crește nivelul de cunoaștere și pentru a permite utilizatorilor Internet să înțeleagă și să gestioneze procesele decizionale algoritmice aplicate Datelor culturale Masive;
să sprijine crearea unui schimb de politici pentru toate părțile interesate privind viitorul culturii, considerând Datele Masive, cultura digitală media și pentru informație de primă necesitate;
să se asigure că acestă recomandare și îndrumările aferente, care constituie o parte integrală a acestei recomadări, sunt traduse și diseminate cât de larg posibil între părțile interesate relevante și să revizuiască regulat în lumina politicilor și a dezvoltării tehnologice.

Textul original îl găsiți aici: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750d68
O copie de siguranță am făcut și pe Kosson, la: http://www.kosson.ro/en/european-organisations/427-council-of-europe/recommendations-of-the-council-of-the-europe/1159-recommendations-on-big-data-for-culture-literacy-and-democracy

Add a comment

WeTransformTheWorldWithCultureSmall

Europeana are o Strategie până în anul 2020 (http://strategy2020.europeana.eu/). E un document interesant care oferă o perspectivă pe termen lung pentru Europeana și rețeaua sa de parteneri (Europeana Network Association). Acest document nucleu este însoțit de un adevărat Plan de afaceri.

Ideologic se desprinde ideea creării unui spațiu „al Tuturor” (Commons), care să fie transmis generațiilor următoare.

Misiunea Europeana este „să transforme lumea prin cultură”. Acesta este afirmația nucleu pe care acest document se dezvoltă. Merită reținută.

Add a comment

Subcategorii