reprezentare logo Kosson

Muzeul Naţional de Artă Contemporană din București anunţă lansarea procedurii de achiziție a serviciilor de programare și design pentru pagina web www.mnac.ro și pentru logo-ul instituției, conform caietului de sarcini (descarcare) atașat.
Participarea este deschisă tuturor cetățenilor români sau străini rezidenți în România, persoane juridice.

Propunerile vor fi depuse în format fizic sau vor fi trimise prin curier, în plic închis, la sediul instituției din Bucureşti, Str. Izvor Nr. 2-4, Palatul Parlamentului, aripa E4, etaj 4, cod poștal 050563 (Intrare prin Calea 13 Septembrie), cu mențiunea „Propunere website și logo MNAC”; dosarul de participare se poate depune și în format electronic, la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Propunerile vor fi evaluate conform grilei (descarcare), urmând ca proiectul cu cel mai mare punctaj să fie propus pentru implementare.

CALENDAR:

Termen limită de depunere a dosarului: 30 Noiembrie, ora 16:00 (data limită a poștei, în cazul proiectelor expediate prin curier la MNAC)

Anunțarea rezultatelor: 15 Decembrie 2015

DOSARUL DE PARTICIPARE VA CONȚINE:

1. Proiect tehnico-financiar:

  1. Descrierea soluției tehnice
  2. Descrierea conceptului grafic: câte 3 propuneri de concept grafic pentru pagina web și logo
  3. Bugetul proiectului, detaliat pe activități și capitole bugetare
  4. Graficul de implementare a activităților

2. Portofoliu relevant

3. Declarație pe proprie răspundere privind:

  1. calitatea de persoană juridică
  2. codul CAEN autorizat
  3. plata la zi a obligațiilor fiscale, la data depunerii ofertei

Documentele se vor depune în 2 copii fizice și una electronică (pe suport DVD).
Proiectul tehnico-financiar se va elabora urmărind respectarea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

CRITERII DE EVALUARE:

Prima etapă este eliminatorie și constă în evaluarea conformității conținutului dosarului de participare. Se notează cu Acceptat/ Respins.
Propunerile acceptate se vor evalua urmărind identificarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, astfel:

Calitatea tehnică și grafică: 70 puncte

Prețul: 30 puncte
În caz de egalitate, departajarea primelor proiecte cu punctaje egale se va face prin evaluarea portofoliului, urmând a se evalua cu punctaje de la 1 la 10: calitatea portofoliului și experiența ofertantului*
* Calitatea și experiența se evaluează separat; experiența ofertantului reprezintă numărul de proiecte realizate și implementate, ofertantul cu cele mai multe proiecte primind automat punctaj maxim.

COMISIA DE EVALUARE este formată din specialiști ai muzeului și specialiști invitați din domeniul industriilor creative.

BUGET
Proiectele se vor încadra într-un buget estimativ de max. 3000 EUR
La redactarea propunerilor de buget aplicanții vor avea în vedere faptul că Beneficiarul este o instituție publică de cultură din România.