reprezentare logo Kosson

In zilele de 10 - 12 noiembrie 2011, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, împreunã cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolicã de Iași și Asociația Culturalã „Text și discurs religios" a organizat ediția a patra a Conferinței Naționale „Text și discurs religios", la Facultatea de Litere a Universității. Ca și în anii precedenți, conferința creeazã un cadru de dezbatere pentru specialiștii preocupați de problemele traducerii textului sacru, ale retoricii discursului religios și ale legãturilor literaturii cu sacrul.

Deschiderea conferinței a avut loc joi, 10 noiembrie 2011, cu începere de la ora 17, în Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitãții. În cuvîntul de întîmpinare, Î.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a problematizat virtutea religioasã a tãcerii: Tăcerea este un izvor mărturisitor și are un rost călăuzitor. De asemenea, Î.P.S. Teofan a adus în discuție prezența tainei în Ortodoxie, afirmând cã în fața tainei se cuvine sã tãcem, deoarece cuvintele nu cuprind taina.

 

În încheiere, înaltul ierarh a îndemnat la atingerea echilibrului între cuvînt și tãcere, pentru ca viața omului sã fie o descoperire a drumului cãtre Dumnezeu și cãtre sine. Prof. dr. Wilhelm Dancã a transmis mesajul P.S. Petru Gherghel, Episcop al Diecezei Romano- Catolice de Iași, subliniind ca toți suntem destinatarii cuvîntului divin, avînd în același timp datoria și onoarea de a cunoaște și transmite mesajul sacru". Intervenția pãrintelui profesor Dancã a fost urmatã de mesajele reprezentanților conducerii Facultãții de Litere și ai autoritãților locale. În conferința inauguralã, „Scrisul religios", componentã definitorie a culturii vechi românești, Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu a sintetizat momentele definitorii în evoluția culturalã a limbii române, consideratã din perspectiva textelor bisericești.

La finalul manifestãrii, participanții au vizionat un film despre scopul și realizãrile Conferinței, ale cãrei lucrãri au continuat, în secțiuni, în zilele de vineri și sîmbãtã. Moderat de Rectorul Universitãții "Alexandru Ioan Cuza din Iași, Prof. univ. dr. Vasile Ișan, evenimentul a atras un numãr mare de participanți, publicul fiind format din studenți, cercetãtori și clerici. Dezbaterile au continuat în zilele de vineri, 11 noiembrie și sâmbãtã, 12 noiembrie, în secțiunile "Traducerea textului sacru", "Retorica discursului religios" și "Literatura și sacrul". La lucrãri au participat peste 75 de cadre didactice, cercetãtori și doctoranzi din cele mai importante centre universitare românești. Programul manifestãrii este afișat pe pagina de internet a Conferinței, www.cntdr.ro