reprezentare logo Kosson

Autori

Elena Chiaburu
Poziție:
Chief librarian
Adresa:
Iași
România
Descărcați informația ca: vCard
Trimiteți un email
(opțional)
Alte informații:

STUDII: 
- 2003 - doctor, specializarea ISTORIE MEDIEVALĂ ŞI ŞTIINŢE AUXILIARE
- 1990 - Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", Facultatea de ISTORIE

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ :
- 2002 – pînă în prezent: Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", 
Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (Bibliotecar şef)
- 1990 –2002: B.C.U. \\\"M. EMINESCU\\\", IAŞI, Filiala de Ştiinţe Economice (1998–2002 – responsabil de Filială)
- 2000-2003: - Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", FEAA: 
o Arhivistică – curs, seminarii, conducere teze de Licenţă
o Stenografie – curs şi seminarii


PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ :
- 2011 octombrie 17-19: întîlnirea anuală a Uniunii Bibliotecilor Balcani, Iaşi, Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară şi Ştiinţe Agricole „Ion Ionescu de la Brad”.
- 2010 septembrie 9 - 11: a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bucureşti;
- 2009 decembrie 9 -11: Conferinţa Naţională a Reţelelor Europene de Comunicare, organizată de Reprezentanţa CE în România, Cluj – Napoca.
- 2009 decembrie 12 - 13, Cluj-Napoca, Training pentru Abilitati de comunicare pentru televiziune, organizat de Reprezentanţa Uniunii Europene în România cu Experţi CHELGATE, de la TVR Bucureşti 
- 2009 septembrie 10 – 12: a XIX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Constanţa;
- 2009 iulie 15 Gheorgheni (HG): sesiune de informare despre finantarea proiectelor de cooperare culturala prin programul Cultura (2007 - 2013) al Uniunii Europene si despre programul Europa pentru cetateni al Uniunii Europene;
- 2009 februarie 5-6 : Seminar Centrele de Documentare Europeană (EDC), Bucureşti, organizat de Reprezentanţa Uniunii Europe în România ; 
- 2008 septembrie: a XVIII –a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Pitesti;
- 2007 septembrie: a XVII– a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Brasov ;
- 2006 septembrie: a XVI–a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţămîntul Românesc, Timişoara;
- 1998 – La bibliotheque informatisee: les enjeux, projet TEMPUS JEP 9596-95.
- 1996 septembrie: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţămîntul Românesc, Bucureşti.
- 1996, 23 mai – 2 iunie, conferinţa internaţională: Contemporary trends in library and information science, Cluj-Napoca, Iaşi;
- 1996, 29 martie: al treilea seminar bibliologic Bibliotecile specializate, realizări şi 
perspective, organizat de BCU \\\"Mihai Eminescu\\\", Iaşi, Filiala de Fizică şi Chimie;
- 1995 martie: al doilea seminar bibliologic Coordonate ale profesionalismului în bibliotecile specializate, organizat de BCU \\\"Mihai Eminescu\\\", Iaşi, Filiala de Fizică şi Chimie;
- 1995, 31 mai – 2 iunie: al doilea seminar de biblioteconomie: Reforma bibliotecii româneşti, organizat de Biblioteca Univ. Agronomice \\\"Ion Ionescu de la Brad\\\", Iaşi.
- 1994 – Biblioteconomie şi Ştiinţa Informaţiei - Curs de perfecţionare organizat de BCU de Medicină şi Farmacie Cluj în colaborare cu Consiliul Britanic.

AFILIERI : 
- membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, vicepreşedintele Secţiunii de Legislaţie (2007 - 2011); membru al Secţiunilor de Referinţe (2009 - 2011) şi de Carte veche şi digitizare (2011).
- membru al Asociaţiei Text şi discurs religios - 2011.

DOMENII DE COMPETENŢĂ RECUNOSCUTE:
I. - EXPERT în CARTE VECHE, DOCUMENTE, acreditat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional – februarie 2009 (http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil/sel.asp)

II. - PREMIUL Ioachim Crăciun acordat de Asociaţia Bibliotecarilor din România - septembrie 2010. 

III . INCLUSĂ în Bibliologi români. Dicţionar, alcătuit de Gh. Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu, Târgovişte, Editura Bibliotheca, p. 63, sub voce.

IV. CONSULTANT ŞTIINŢIFIC - domeniul ISTORIE al revistei PHILOBIBLON, Cluj- Napoca, ISSN 1224-7448; publicaţie periodică anuală, acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în categoria B; preluată de Baza internaţională de date EBSCO (http://www.bcucluj.ro/philo/redactie.html).
V. - MEMBRU ÎN COMITETUL DE RECENZARE AL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE BIBLIO 2011, organizată de Biblioteca Univ. „Transilvania” şi Biblioteca Judeţeană „G. Bariţiu” Braşov.

CĂRŢI, STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, RECENZII
publicate sau prezentate cu diferite ocazii

I. CĂRŢI :
1. Carte şi tipar în Ţara Moldovei, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", Iaşi, 2011, 770 p., ISBN 978-703- 570-7.
- indexată în baza de date internaţională 
http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=9131011

2. Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Corpus, (coautor prof. univ. dr. Ioan Caproşu), Iaşi, Editura \\\"Demiurg\\\", 2008 – 2009: 
- vol. I – XXX, 665 p.; 
indexat în baza de date internaţională http://www.kubon-sagner.de/buch/lager/190_93.html
- vol. II, XXIV, 667 p.; indexat în baza de date internaţională http://www.kubon-sagner.de/buch/lager/190_93.html
- vol. III, XXIV, 749 p.; 
- vol. IV – XXIV, 694 p.
- Toate cele patru vol. sînt indexate în baza de date internaţională EBSCO 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=10&sid=633b00ba-186f-4e03-80a0- %40sessionmgr11&bdata =JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lxh&AN=53882480

- indexate în WORLDCAT.org:
http://www.worldcat.org/title/insemnari-de-pe-manuscrise-si-carti-vechi-din-tara-moldovei-un-corpus/oclc/639569466&referer=brief_results
- incluse în Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2005, editată de Biblioteca Naţională a Moldovei, Chişinău, 2007, ISSN 1857 – 1522, p. 12, poz. 35;
- Recenzate în: \\\"Lumina\\\", din 11, 18 iunie şi 24 decembrie 2008 ; 18, 25 februarie, 4 martie, 2, 9 şi 16 septembrie 2009; \\\"Dacia Literară\\\", Anul XIX, nr. 79 ∕ 4 (2008) şi XX, nr. 84 / 3, 85 / 4 şi 85 / 6 (2009); \\\"Studii şi Materiale de Istorie Medie\\\", vol. XXVI, 2008 şi vol. XXVIII, 2010; \\\"Revista Arhivelor\\\", Anul LXXXV (2008), nr. 2 ; \\\"Revista română\\\", Anul XV, nr. 1 (55), martie 2009 şi nr. 3 (57) septembrie 2009; \\\"Convorbiri literare\\\", 9 februarie 2009 şi 9 mai 2009; Anuarul Institutului de Istorie \\\"G. Bariţiu\\\" din Cluj-Napoca, tom XLVI, 2009; „Limba română”, Anul LVIII, 2009, nr. 1; „Hrisovul”. Anuarul Facultăţii de Arhivistică din Bucureşti, Anul XV (2009), Serie nouă; \\\"Însemnări ieşene\\\", februarie 2010.
- Prezentate în cadrul Sesiunii de manifestări ştiinţifice organizate de Facultatea de Istorie cu ocazia \\\"Zilelor Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", 26 octombrie 2008, Sala H1.
3. Carte şi tipar în Ţara Moldovei pînă la 1829, Iaşi, Editura Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", Iaşi, 2005, 402 p. 
- Recenzată în \\\"Revista Română\\\", anul XI, nr. 2 (40), iunie 2005; în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie \\\"A. D. Xenopol\\\" din Iaşi, anul XLII (2005) si anul XLVII (2010);
- inclusă în Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2005, editată de Biblioteca Naţională a Moldovei, Chişinău, 2007, ISSN 1857 – 1522, p. 7, poziţia 1;
- indexată în baza de date a Universităţii Stanford, California, SUA: http://searchworks.stanford.edu/vufind/Record/6560300/Holdings 
- indexată în baza de date a Bibliotecii Naţionale a Cehiei: http://www.nkp.cz/_en/index.php3
- indexată în baza de date internaţională EBSCO: 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=10&sid=633b00ba-186f-4e03-80a0- %40sessionmgr11&bdata =JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=lxh&AN= 53882480
- indexată în WORLDCAT.org:
http://www.worldcat.org/title/carte-si-tipar-in-tara-moldovei-pina-la-1829/oclc/ 84663532/editions?editionsView=true&referer=br

II. STUDII ŞI ARTICOLE :
1. Offense à l\\\'ouvrage dans les anciennes notes, în vol. Libraries in a changing world, Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO 2011, Braşov, p. 211 - 216. 
2. Consideraţii privitoare la raportul dintre epitafe şi inscripţiile săpate pe lespezile funerare, în Text şi discurs religios, nr. 3, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 2011, p. 101 - 110.
(http://www.cntdr.ro/volumul3)
3. Lumea de aici şi lumea de dincolo reflectată în inscripţiile funerare din Moldova, sub tipar în \\\"Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei\\\", vol. XI, 2010. 
4. Considerations Regarding Sales at “Cochii Vechi” and “Mezat” în „PHILOBIBLON, Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities”, Vol. XVI, Nr. 1, 2011, p. 143 - 180 (indexat în baza de date internaţională EBSCO http://web.ebscohost.com/ehost)
5. Metropolitan Veniamin Costachi and the printing of Iaşi – landmark based on archival documents and notes of book, în vol. Libraries in a changing world, Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO 2010, Braşov. 
6. Distribuţia în Moldova a Mineelor tipărite la Buda (1804 – 1805), în „Archiva Moldaviae”, vol. I, 2010.
7. Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet de pe lîngă Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" Iaşi, găzduit de Biblioteca FEAA, în vol. Lucrările Sesiunii de comunicări ştiinţifice pe PRObleme de BIBlioteconomie, Editura Universităţii din Piteşti, 2010.
8. Evloghie monah dascălul – cărturar vestit la mijlocul secolului al XVIII-lea în Moldova, în \\\"Ţara Bîrsei\\\", Serie nouă, nr. 9, 2010 (http://tara-barsei.ro).
9. Însemnările cu blestem – sursa de informaţii istorice (I), în vol. Bibliotecile într-o lume în schimbare, Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, Braşov, 2009.
10. Distribuţia cărţii tipărite în sec. XVII-XVIII, în vol. Lucrările Simpozionului Internaţional Cartea. România. Europa, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2009, p. 100 – 113.
11. De la Cozma ieromonah Vlahul la Cozma Popescu mitropolitul Valahiei, în vol. Colocviului Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare – Restaurare şi Relaţii publice, ediţia a XIV-a, Muzeul Naţional Cotroceni, 27 – 30 mai 2009......
12. Circulaţia cărţii vechi în judeţul Vaslui până la 1859 – indicator de unitate spirituală, în „Acta Moldaviae Meridionalis – Anuarul Muzeului Judeţean „Stefan cel Mare” Vaslui, anul XXVIII-XXIX , vol. II, 2007-2008 , p. 324-335.
13. Însemnările cu blestem – formă de protejare spirituală a cărţii vechi, în \\\"Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei\\\", vol. VIII, 2008, p. 93 – 119.
14. Ipoteze neconfirmate privitoare la existenţa tiparului în Ţara Moldovei anterior domniei lui Vasile Lupu, în vol. Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare, valorificare, Craiova, Editura Alma, 2008, p.65 - 69.
15. Aspectul economic al producţiei tipografice medievale din Ţările Române, în \\\"Agora sau despre Cetatea cărţilor\\\", Jurnal de idei şi a(l)titudine culturală, anul I, nr. 2-3-4 (2), noiembrie 2005, p. 195 – 200;
16. Distribuţia cărţii tipărite în Ţările Române pînă la 1829, în \\\"Xenopoliana\\\", Buletinul Fundaţiei Academice \\\"A. D. Xenopol\\\" din Iaşi, 2004, vol. XII, nr. 1-4 ;
17. Tiparul românesc din secolele XVII-XVIII. În legătură cu un \\\"Răspuns\\\" la o recenzie, în \\\"Ioan Neculce\\\", (Serie Nouă), anul 2002-2003 ; 
18. Tipărituri ocazionale în Ţara Moldovei pînă la 1829. Tiraje, preţuri, modalităţi de desfacere, idem, nr. 11-12 ; 
- inclus în Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2005, editată de Biblioteca Naţională a Moldovei, Chişinău, 2007, ISSN 1857 – 1522, p. 6, poziţia 4.
19. Funcţia socială a tipografiei şi a cărţii tipărite, în \\\"Biblioteca\\\", 2000, nr. 7-8 ; 
20. Meşteri tipografi din Ţara Moldovei, în \\\"Ioan Neculce\\\", (Serie Nouă), anul 1998-2000 ;
21. Tipografia din Moldova şi lumea ortodoxă în secolul al XVII-lea, în AIIAI, tom XXXVII, 2000; 
- indexat în Baza de date internaţională www.ceeol.com şi Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands - Book History Online: http://www.2kb.nl/bho/.
22. Modalităţi de analiză şi datare a cărţii româneşti vechi, în \\\"Biblioteca\\\", 1999, nr. 7;
23. Tehnică şi organizare în atelierul tipografic din Ţara Moldovei pînă la 1829, în \\\"Cercetări istorice\\\" (Serie Nouă), XVII/2, 1998;
24. Despre relaţii publice în biblioteci, în \\\"Buletinul ABIR\\\", 1998;
25. Evaluarea performanţei profesionale în biblioteci, în \\\"Biblioteca\\\", 1998, nr. 3;
26. Duca Sotiriovici tipograful de la Thassos, primul editor particular din Ţările Române, în \\\"Cercetări istorice\\\" (Serie Nouă), XVI, 1997; 
- indexat în Baza de date internaţională Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands - Book History Online: http://www.2kb.nl/bho/
27. Biblioteca - abordare economică, idem, în \\\"Biblioteca\\\", 1997, nr. 6 ;
28. Teorii şi ipoteze privitoare la influenţa manuscriselor moldoveneşti asupra tiparului chirilic, idem, nr. 4; 
- indexat în Baza de date internaţională Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands - Book History Online: http://www.2kb.nl/bho/ 
- inclus în Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, XXIX, www.books.google.ro
29. Un tipograf moldovean din secolul al XVIII-lea: Mihail Strelbiţchi, în \\\"Ioan Neculce\\\", (Serie Nouă), anul II-III (1996-1997); 
- indexat în Baza de date internaţională Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands - Book History Online: http://www.kb.nl/bho/; 
- inclus în Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2005, editată de Biblioteca Naţională a Moldovei, Chişinău, 2001, ISSN 1857 – 1522, p. 8, poziţia 15;
30. Despre motivaţie în bibliotecă, în \\\"Biblioteca\\\", nr. 11, 1997;
31. Despre începuturile bibliotecilor în Ţările Române, idem, 1996, nr. 4-5-6 ;
32. Tipografia arabã de la mãnãstirea Sf. Sava din Iaşi, idem, nr. 10; 
- indexat în Baza de date internaţională Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands - Book History Online: http://www.kb.nl/bho/;
33. Biblioteca şi diseminarea informaţiei, în \\\"Anuarul ABIR\\\", Bucureşti, 1996 ;
34. Vîntul schimbării, idem;
35. Rolul imaginii în perceperea bibliotecii, în \\\"Biblioteca\\\", 1995, nr. 11-12.
36. Rolul bibliotecilor specializate în diseminarea informaţiei ştiinţifice (cu referi speciale la Biblioteca de Ştiinţe Economice), în vol.: Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate, coord. Al. Ioniţă şi C. Belţic, Iaşi, 1995;
37. Imaginea în perceperea bibliotecii, idem. 

III. COMUNICĂRI :
1. Influenţa dreptului canonic asupra istoriei cărţii, Simpozionul Internaţional „Iaşi, Cultură, Patrimoniu”, organizat de Muzeul Literaturii Române din Iaşi, 27-28 septembrie 2011.
2. Offense à l\\\'ouvrage dans les anciennes notes, în vol. Libraries in a changing world, Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO, 2 - 4 iunie, 2011, Braşov (şi în vol., p. 201 - 206). 
3. Ofense aduse cărţii vechi reflectate în însemnările marginale (II), Sesiunea de comunicări Arhivele şi cercetarea istorică, ediţia a X-a, Sovata, 18 mai 2011.
4. Information literacy in old romanian culture (II), Conferinţa Internaţională Information literacy, Biblioteca Centrală Universitară \\\"Lucian Blaga\\\" Sibiu, 14 – 16 aprilie 2011.
5. Consideraţii privitoare la raportul dintre epitafe şi inscripţiile săpate pe lespezile funerare, Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, Ediţia a II-a, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, 12 - 13 noiembrie 2010; (http://www.cntdr.ro/volumul3).
6. Tipografi de altă dată: Pavel Petrov şi Pavel clopotarul, Simpozionul Naţional „Istorie, cultură, Patrimoniu”, Ediţia a III-a, Muzeul Literaturii Române, Iaşi, 6 - 7 octombrie 2010. 
7. Istoria ţării prin cei mici: Vremea Cantemireştilor în însemnările de pe cărţi, Simpozionul Internaţional CARTEA. ROMÂNIA . EUROPA, 300 de ani de la urcarea pe tron a lui Dimitrie Cantemir, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, 20 – 24 septembrie 2010. 
(http://www.bibliotecametropolitana.ro/detalii-articol.aspx?artId=465& catId= $parentCat&c=$parentCatId).
8. Evloghie monah dascălul – cărturar vestit la mijlocul secolului al XVIII-lea în Moldova, A IX-a ediţie a Sesiunii ştiinţifice \\\"Ţara Bîrsei\\\", Muzeul Casa Mureşenilor, Braşov, 20 – 21 mai 2010.
9. Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet de pe lîngă Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" Iaşi în reţeaua europeană a Centrelor de Documentare, Conferinţa European Union, Global Governance and Sustainable Development, Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", Iaşi, 14 mai 2010.
10. Information literacy in old romanian culture, Conferinţa Internaţională Information literacy, Biblioteca Centrală Universitară \\\"Lucian Blaga\\\" Sibiu, 21 – 24 aprilie 2010.
11. Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet de pe lîngă Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" Iaşi, găzduit de Biblioteca FEAA, Simpozionul Internaţional CARTE MEDIEŞEANĂ – CARTE EUROPEANĂ, Mediaş, 4 – 5 martie 2010. 
12. Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet de pe lîngă Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" Iaşi, găzduit de Biblioteca FEAA. Suma unor experienţe, Conferinţa Naţională a Reţelelor de Informare Europeană, Cluj – Napoca, 9 – 12 decembrie 2009. 
13. Distribuţia în Moldova a Mineelor tipărite la Buda (1804 – 1805), Simpozionul Internaţional CARTEA. ROMÂNIA. EUROPA, 550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, 20 – 24 septembrie 2009 (şi în vol. Lucrărilor Simpozinului Internaţional CARTEA. ROMÂNIA. EUROPA).
14. De la Cozma ieromonah Vlahul la Cozma Popescu mitropolitul Valahiei, Colocviul Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare – Restaurare şi Relaţii publice, ediţia a XIV-a, Muzeul Naţional Cotroceni, 27 – 30 mai 2009.
15. Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet de pe lîngă Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" Iaşi, găzduit de Biblioteca FEAA, Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB, Piteşti, 8 – 10 aprilie 2009.
16. Circulaţia cărţii vechi în judeţul Vaslui până la 1859 – indicator de unitate spirituală, cea de-a XXXI-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Vaslui, 27 – 28 noiembrie 2008. 
17. Ipoteze neconfirmate privitoare la existenţa tiparului în Ţara Moldovei anterior domniei lui Vasile Lupu, Sesiunea Naţională Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare, valorificare, Ediţia a XV-a, Craiova, 14 – 15 noiembrie 2008.
18. Îndrumar legislativ, 175 p., a XVIII – a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Piteşti, 17-22 septembrie 2008. 
19. Consideratii privitoare la interpretarea si aplicarea Codului deontologic al bibliotecarului in Romania, Sesiunea anuală a Secţiunii Comunicarea Documentelor, a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 29 – 30 mai 2008, Biblioteca U.T.”Gh.Asachi” din Iasi. 
20. Bibliotecile specializate şi diseminarea informaţiei (pe exemplul Bibliotecii FEAA), Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB, Piteşti, 10 – 11 aprilie 2008.
21. Nou şi complementar : Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\" din Iaşi, a XVII-a Conferinţă Naţională ABIR, Timişoara, septembrie 2006.
22. Conexiuni: Comunicare şi imagine în bibliotecă lucrare distinsă cu premiul Buletinului Bibliotecii de Fizică şi Chimie, Iaşi, 1996.
23. Bibliotecarul – specialist şi om de cultură, Simpozionul cu tema : Reforma bibliotecii româneşti, Univ. Agronomică \\\"Ion Ionescu de la Brad\\\", Iaşi, 1995. 

IV. RECENZII :
1. Olimpia Mitric, Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog, în \\\"Revista română\\\", nr. 1 (47), 2007.
2. N. A. Ursu, Mărturii documentare privitoare la viaţa şi activitatea mitropolitului Dosoftei, în \\\"Revista română\\\", anul XI, nr. 1 (39), 2005.
3. Mihai Iacobescu, 30 de zile în “Siberia”: căutînd în arhivele bucovinene, în \\\"Revista română\\\", anul XI, nr. 1 (35), 2004;
4. N. A. Ursu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, în \\\"Revista română\\\", anul IX, nr. 1 (31), 2003; 
5. Femei din Moldova. Enciclopedie, în \\\"Cronica\\\", 2003, nr. 4;
6. Leca Morariu, Viaţă. Din carnetul unui român prizonier în uniforma împăratului, ibidem, 2003, nr. 2 ;
7. Şase zile din istoria Bucovinei (28 iunie – 3 iulie 1940), ibidem, nr. 8 ;
8. Ioan Artemie Anderco, Jurnal (1876), ibidem, nr. 7 ;
9. Doru Mihăescu, Bucovina şi Basarabia (pornind de la numele lor), în \\\"Cronica\\\", 2002, nr. 2 
- (indexată în Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica). 2002, editată de Biblioteca Naţională a Moldovei, Chişinău, 2004, ISSN 1857 – 1522, p. 58, poz. 370. 
10. Doru Bădără, Carte şi tipar în Ţările Române la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în AIIAI, tom XXXVII, 2000;
11. Amintiri bucovinene din vremea unirii, în \\\"Revista română\\\", 2000, nr. 4 ; 
12. Radu Grigorovici, Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, în \\\"Cronica\\\", 1999, nr. 7 ;
13. Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei, în \\\"Convorbiri literare\\\", 1999, nr. 8.

V. CAMPANII DE CERCETARE PE TEREN : 
1. Arhivele Statului Iaşi - Fondurile Documente, Manuscrise, Secretariatul de Stat al Moldovei, Isprăvnicii, Transpoarte, Foi volante de la Arhivele Statului Iaşi (2000, 2001, 2002, 2007;
2. Colecţiile de Carte veche şi Manuscrise de la BCU \\\"M. Eminescu\\\", Iaşi (periodic, intre 1998 -2002; 2007 martie, aprilie) ;
3. Biblioteca Academiei Române, Bucureşti – Cabinetul de Manuscrise (2007, februarie, iunie). 
(Vezi rezultatele în Carte şi tipar în Ţara Moldovei pînă la 1829, Iaşi, Editura Univ. \\\"Al. I. Cuza\\\", Iaşi, 2005 şi 2011; Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Corpus, Iaşi, Editura \\\"Demiurg\\\", 2008 - 2009, vol. I - IV, passim).