reprezentare logo Kosson

În România, sistemul integrat de bibliotecă open source Koha este cunoscut în instituţii de educaţie cum ar fi: Institutul de Matematică din Bucureşti, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti sau reţeaua bibliotecilor şcolare din Braşov.

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” (BUDJG) a promovat softul Koha în cadrul mai multor întâlniri profesionale desfăşurate pe plan local şi naţional. Proiectul de implementare a softului Koha la BUDJG a fost iniţiat în septembrie 2015, când, în cadrul unei şedinţe a personalului bibliotecii, a fost propusă migrarea datelor bibliografice din TLIB în Koha. Echipa de proiect s-a constituit pe principiul de voluntariat, din ea făcând parte: şeful de serviciu, patru bibliotecari (din sectoarele dezvoltarea colecţiilor, catalogare-indexare, referinţe şi digitizare) şi inginerul de sistem.

KohaGalatiImplementare2016

Până în prezent, etapele derulate în cadrul proiectului Koha la BUDJG au fost următoarele:

 1. alegerea standardului bibliografic (MARC 21/UNIMARC), de care depindea versiunea de instalare Koha;

 2. investigarea şi dezvoltarea unui set de prezentări privind înţelegerea câmpurilor MARC 21;

 3. efectuarea de exerciţii în versiunea demo disponbilă pe pagina web a comunităţii Koha;

 4. instalarea şi setarea softului integrat de bibliotecă Koha, crearea profilurilor de bibliotecar şi configurarea machetelor de lucru pe tipuri de documente specifice BUDJG (pentru catalogarea documentelor);

 5. definirea unor parametri Koha specifici pentru BUDJG: filiale, localizare la raft, colecţii, tipuri de documente (esenţiale în evidenţa informatizată şi regăsirea documentelor);

 6. investigarea cataloagelor online Koha ale unor biblioteci din lume, în vederea propunerii unei soluţii de design pentru BUDJG;

 7. dezvoltarea unui set de prezentări privind lucrul în Koha în modulele: Catalogare, Achiziţie, Seriale şi Rapoarte;

 8. identificarea unei soluţii privind conversia datelor bibliografice ca urmare a migrării la softul Koha (în perioada 1999-2015 managementul documentelor de bibliotecă s-a realizat cu softul de bibliotecă TLIB);

 9. elaborarea unor reguli de lucru privind achiziţia, catalogarea şi evidenţa doeumntelor;

 10. migrarea din TLIB în Koha a peste 2000 de înregistrări bibliografice, reprezentând titluri de seriale (prin operaţiunea de conversie a datelor).

Începând cu data de 1 ianuarie a.c. toate intrările în bibliotecă sunt lucrate în catalogul Koha. La sfârşitul lunii aprilie catalogul a fost externalizat şi poate fi interogat şi răsfoit de pe pagina web a bibliotecii, la adresa http://opac.lib.ugal.ro/. Interfaţele de lucru pentru bibliotecari şi pentru catalogul online sunt în limba engleză, pentru o mai bună vizibilitate internaţională.

Cei interesaţi de cercetările BUDJG privind softul open source Koha pot răsfoi prezentările:

 1. Implementarea în cadrul bibliotecilor şcolare a unui sistem integrat de bibliotecă open-source Koha, autori: Angela Repanovici, Mioara Voncilă;

 2. Implementarea softului integrat de bibliotecă, open-source, Koha la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, autor: Mioara Voncilă;

 3. Koha, un proiect colaborativ viabil, autor: Lenuţa Ursachi.
Koha, un proiect colaborativ viabil from Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Pe tot parcursul derulării proiectului Koha au avut loc întâlniri de lucru cu membrii echipei şi sesiuni de instruire colective sau individuale cu personalul bibliotecii.

Acţiunile viitoare includ: managementul abonamentelor prin intermediul modulului Seriale, elaborarea unui manual de utilizare Koha şi conversia tuturor titlurilor de cărţi şi documente electronice din TLIB în Koha. Conversia datelor bibliografice este o muncă migăloasă, de verificare, corectare şi completare a înregistrărilor importate. După această etapă însă, se va putea vorbi şi de intrarea în „scenă” a modulului Circulaţie.

Bibliotecarii de la BUDJG trăiesc o experienţă palpitantă şi plină de satisfacţii, cu atât mai mult cu cât proiectul Koha s-a realizat doar cu resurse proprii şi fără nicio finanţare suplimentară. Comunitatea Koha este puternică şi pune la dispoziţia utilizatorilor de Internet instrumente de lucru valoroase. La rândul ei, BUDJG are ca obiectiv să contribuie cu un set de materiale video, în limba română, create cu scopul de a descrie în manieră proprie lucrul cu Koha.