reprezentare logo Kosson

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI 

Fundaţia Bill and Melinda Gates a ales International Research & Exchanges Board (IREX) în vederea planificării unui program care să asigure prezenţa, în bibliotecile publice din România, a computerelor conectate la internet şi accesibile publicului larg.

La finele etapei de planificare, IREX va prezenta fundaţiei un plan de implementare la nivel naţional, care va include un set de recomandări destinate să ducă la extinderea accesului cetăţenilor la internet pe întregul teritoriu al României, împreună cu alternativele posibile şi obstacolele întâlnite.

GLOBAL LIBRARIES  

Computerele şi internetul fac legătura între oameni şi informaţii de importanţă maximă, care pot duce la îmbunătăţirea stării de sănătate, a nivelului de educaţie şi a şanselor de angajare. Pare de necrezut, dar marea majoritate a populaţiei globului – mai mult de 87%, sau 5.5 miliarde de persoane – nu are acces la aceste importante instrumente moderne.

Pentru soluţionarea acestor discrepanţe, iniţiativa Global Libraries a Fundaţiei Bill and Melinda Gates formează parteneriate, împreună cu mai multe ţări în curs de dezvoltare, prin care să ofere publicului accesul gratuit la tehnologia informaţiei. Global Libraries contribuie la transformarea bibliotecilor publice în instrumente de o importanţă vitală, care pot ajuta la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru sute de mii de oameni.

DESPRE IREX 

IREX este o organizaţie internaţională non-profit, care oferă îndrumare şi programe inovatoare destinate să contribuie la creşterea calităţii în educaţie, să întărească media independentă şi să încurajeze dezvoltarea unei societăţi civile pluraliste.Înfiinţat în 1968, IREX funcţionează în peste 50 de ţări, cu un personal de mai mult de 500 de specialişti din întreaga lume.Activitatea depusă de IREX în domeniul accesului publicului la calculatoare are deja o vechime de mai bine de 15 ani şi a asigurat servicii unui număr de peste trei milioane de utilizatori înregistraţi. IREX administrează  în prezent mai multe programe comunitare în domeniul tehnologiei, între care Internet Access and Trainig Program (IATP) în zece ţări eurasiatice şi Global Connections and Exchange, în Asia Centrală. 

ACTIVITĂŢILE INCLUSE ÎN PROIECT 

Din toamna anului 2007 si până în toamna lui 2008, IREX şi partenerii săi vor implementa in Romania următoarele activităţi, ca parte a procesului de planificare a unui program de asigurare a accesului publicului la internet. Informaţiile astfel colectate vor contribui la elaborarea unui proiect eficient de îmbunătăţire a nivelului de acces la internet în România prin intermediul bibliotecilor, vizând în special grupurile de populaţie defavorizate.

Înfiinţarea de reţele informatizate cu acces public în bibliotecile din cinci judeţe. În cooperare cu biblioteca judeţeană centrală din fiecare regiune, fiecare reţea va cuprinde maximum trei puncte de lucru, în total treisprezece, amplasate în capitalele de judeţ şi în bibliotecile orăşeneşti şi săteşti. Fiecare bibliotecă va face pereche cu un ONG, care va facilita implicarea comunităţii.

Explorarea unei serii de opţiuni pentru programele de instruire în utilizarea calculatoarelor, destinate bibliotecarilor, funcţionarilor guvernamentali, utilizatorilor din rândul publicului şi categoriilor marginalizate.

IREX va colabora cu organizaţii naţionale specializate în furnizarea programelor de instruire în vederea evaluării programelor de instruire şi a modalităţilor de abordare optime pentru România. Estimarea statutului şi capacităţii bibliotecilor publice din România şi a nevoilor comunităţilor în domeniul informaţional. IREX va înfiinţa parteneriate cu firme specializate şi cu Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice în vederea colectării de informaţii cu privire la utilizarea de către cetăţeni a internetului, la condiţiile oferite în momentul de faţă de către biblioteci şi la nevoile de instruire ale bibliotecarilor.

Colaborarea cu Comisia Naţională a Bibliotecilor în vederea înfiinţării unui Comitet Director Naţional format din reprezentanţi guvernamentali, ai sistemului de biblioteci şi ai sectorului privat, care să dezbată obstacolele întâmpinate în efortul de a oferi publicului acces la internet prin intermediul bibliotecilor şi să formuleze o politică la nivel naţional de sprijinire a acestor servicii pe termen lung.     Organizarea unei serii de conferinţe la nivel regional, pentru promovarea schimburilor de informaţii între participanţi şi specialiştii în acesul comunităţii la internet, pentru dezbaterea planurilor pentru viitor şi evaluarea lecţiilor învăţate.

Coordonarea cu proiectul Serviciu Universal al ANRCTI privind telecentrele şi cu proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, al Ministerului Comunicaţiilor, pentru a asigura schimburile de experienţă şi de bune practici cu alţi participanţi, precum şi utilizarea optimă a cunoştinţelor şi resurselor disponibile.