reprezentare logo Kosson

Consultari

Consultări la nivel european.

15 iulie, 2011, Buxelles – Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind accesul și prezervarea informațiilor științifice în format digital la inițiativa Vice-președintelui Comisiei Europene pentru Agenda Digitală Neelie Kroes și Comisarul pentru Cercetare și Inovare, Máire Geoghegan-Quinn. Cercetătorii europeni, inginerii și antreprenorii trebuie să aibe acces facil și rapid la informația științifică pentru a putea concura de pe picior de egalitate cu alți colegi din lumea întreagă. Structurile digitale moderne pot juca un rol cheie în facilitarea accesului. Totuși, rămân o seamă de provocări cum ar fi preșurile ridicate și în continuă creștere a abonamentelor la publicațiile științifice, un volum în continuă creștere a volumului de date științifice și necesitatea de a selecta, trata și prezerva rezultatele de cercetare. Accesul deschis definit ca accesul liber la conținutul științific prin Internet, poate ajuta la găsirea unei soluții. Oamenii de știință organizațiile finanțatoare ale cercetării, universitățile și alte părți interesate sunt invitate să-și trimită contribuțiile privind cum poate fi îmbunătățit accesul la informația științifică. Perioada de consultare va dura până la data de 9 septembrie 2011. {sharethis}

Accesul și reutilizarea cunoașterii reprezintă un obiectiv cheie pentru Agenda Digitală pentru Europa și pentru O Uniune a Inovării.

Add a comment

CARTE VERDE  {sharethis}
De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE (RO)(EN)

Prezenta Carte verde lansează o dezbatere publică asupra aspectelor esențiale de care trebuie să se țină seama în cazul viitoarelor programe de finanțare a cercetării și inovării în UE. Aceste programe vor face parte din propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), care urmează să fie prezentat în iunie 2011. Propunerile specifice de programe de finanțare ar trebui adoptate până la sfârșitul lui 2011. Comunitatea cercetării, cea de afaceri, cea a administrației publice și cea a societății civile, precum și cetățenii sunt chemați să se angajeze în această dezbatere importantă.
Îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ale strategiei Europa 2020, care se bucură de un sprijin larg, depinde de cercetare și inovare, ca factori motori esențiali ai prosperității sociale și economice și ai sustenabilității mediului. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană și-a stabilit, în contextul strategiei Europa 2020, obiectivul de a crește cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea până la 3% din PIB până în 2020. Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” pledează pentru o abordare strategică și integrată a cercetării și inovării, stabilind cadrul și obiectivele la care ar trebui să contribuie viitoarea finanțare a cercetării și inovării în UE, pe baza prevederilor din tratate.

Stimați colegi, vă invit să participați la consultările de pe siteul dedicat http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm.

{xtypo_alert}Implicați-vă pentru că ce se hotărăște în aceste luni ne va afecta pe toți pe termen mediu și lung. Mai ales că este vorba despre un domeniu foarte sensibil precum cercetarea.{/xtypo_alert}

Add a comment

Stimați colegi,

Comisia Europeană prin intermediul Grupului de Reflecție („Comitetul Înțelepților”) a lansat o consultare privind stimularea prezentării online a patrimoniului cultural european

Acest grup de reflecție intitulat „Comitetul Înțelepților” i-a fost încredințată misiunea de a face recomandările pentru accelerarea digitizării și a expunerii online a patrimoniului cultural. Comitetul înțelepților dorește să culeagă de la toate părțile interesate (cetăţeni, instituţii culturale, autorităţile publice, companii private, ONG-urile, instituţiile academice) părerile privind procesele de transpunere a operelor culturale în cunoaștere accesibilă online.
Sunteți invitat să participați prin completarea chestionarului online până la data de 30 septembrie.
Mai multe informații la biroul de presă.

Add a comment

Dimensiunea bibliotecii digitale a Europei se dublează, însă ea pune în evidență și lipsa unei soluții comune europene privind drepturile de autor pentru site-urile web 

Pe site-ul web Europeana, biblioteca multilingvă virtuală a Europei ( www.europeana.eu ), utilizatorii internetului pot accesa acum 4,6 milioane de cărți, hărți, fotografii, videoclipuri și ziare digitalizate. Colecția Europeana a crescut cu mai mult decât dublu de la lansarea sa, în noiembrie 2008 ( IP/08/1747 ). Astăzi, Comisia Europeană și-a declarat, într-un document orientativ, obiectivul de a crește numărul lucrărilor digitizate la 10 milioane până în 2010. Comisia a inițiat, de asemenea, o dezbatere publică pe tema viitoarelor provocări pentru digitizarea cărților în Europa: posibilitatea ca sectorul public și cel privat să își unească forțele și necesitatea de a revizui cadrul european prea fragmentat în materie de drepturi de autor.

{xtypo_quote}Digitizarea cărților este o muncă de Hercule, dar ea oferă totodată accesul la un conținut cultural pentru milioane de cetățeni ai Europei și nu numai. De aceea salut primele eforturi depuse de statele membre și de instituțiile culturale ale acestora de a umple rafturile bibliotecii digitale a Europei{/xtypo_quote}, a spus Viviane Reding, comisarul UE pentru societate informațională și mass-media. {xtypo_quote}Mi se pare totuși îngrijorător că numai 5% dintre toate cărțile digitizate din Uniunea Europeană sunt disponibile pe Europeana. Observ, de asemenea, că aproape jumătate dintre lucrările digitizate de pe Europeana provin dintr-o singură țară, în timp ce contribuția tuturor celorlalte state membre este extrem de redusă. Personal, acest lucru îmi arată că, mai întâi de toate, statele membre trebuie să înceteze să mai invidieze progresele înregistrate pe alte continente și să își facă, în sfârșit, temele, dar și că Europeana singură nu va fi suficientă pentru a înscrie Europa pe harta digitală a lumii. Trebuie să ne intensificăm cooperarea pentru a adapta cadrul european al drepturilor de autor la era digitală.{/xtypo_quote}

Add a comment