reprezentare logo Kosson

Stimați colegi,

Vă invit să cereți europarlamentarilor noștri să semneze scrisoarea de sprijin pentru bibliotecile publice. În continuare incorporăm textul original și la final atașăm fișierele necesare. Site-ul pe care se face apelul este la: http://www.wdpubliclibraries.eu/Romania/

PARLAMENTUL EUROPEAN
0016/2013

DECLARAȚIE SCRISĂEuropeanParliamentLogo

adresată în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunităţilor europene
Hannu Takkula (ALDE), Maria Badia i Cutchet (S&D),

Vilija BlinkeviCiute (S&D), Andrew Duff (ALDE), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Morten Lekkegaard (ALDE), Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Helga Trupei (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Sabine Verheyen (PPE)

Data-limită: 7.1.2014

Declaraţie scrisă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură, referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunităţilor europene1


1. Dintr-o anchetă privind serviciile de biblioteci publice desfăşurată în 2013 în 18 ţări europene reiese că, anul trecut, aproape 100 de milioane de europeni şi-au vizitat bibliotecile publice, iar 14 milioane au apelat la acestea pentru a beneficia de acces la internet;

2. În cursul ultimelor 12 luni, 24 de milioane de europeni (cel mai adesea persoane în vârstă, persoane aparţinând comunităţilor etnice şi persoane din mediul rural) au utilizat bibliotecile publice pentru a participa la activităţi de învăţare non-formală şi informală;

3. 83% dintre persoanele care au recurs la serviciile gratuite de utilizare a calculatorului şi de acces la internet oferite de bibliotecile publice au declarat că efectele resimţite asupra vieţii lor sunt pozitive, economisind timp şi bani, ameliorându-şi aptitudinile, obţinând acces la serviciile administraţiei publice şi la resurse legate de încadrarea în muncă şi de sănătate;

4. Pe parcursul ultimului an, 1,5 milioane de europeni şi-au depus candidatura în vederea ocupării unui loc de muncă, iar 250 000 şi-au găsit un loc de muncă utilizând accesul gratuit la internet oferit de bibliotecile publice;

5. Bibliotecile publice reprezintă unica modalitate de acces gratuit la internet pentru 1,9 milioane de europeni aflaţi în situaţie de marginalizare;

6. Prin urmare, se solicită Comisiei să recunoască serviciile esenţiale pe care bibliotecile publice le pun la dispoziţia comunităţilor locale şi a grupurilor defavorizate în ceea ce priveşte incluziunea digitală, incluziunea socială, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi modalităţile de încadrare în muncă, precum şi rolul exercitat de serviciile respective prin asistenţa pe care o acordă la realizarea obiectivelor Uniunii Europene;

7. Prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului şi Comisiei.


1 În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declaraţia este semnată de majoritatea deputaţilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor şi se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

PE516.583v01-00
DC\1003693RO.doc

default  Scrisoare către deputaţii în Parlamentul European-WD-0016-201 (3.66 kB 2013-11-11 23:27:16)

default  Romanian MEPs 2013 (19.74 kB 2013-11-11 23:29:05)