reprezentare logo Kosson

Universitatea din Bucureşti organizează conferinţa de lansare a proiectului „Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naţionale ale României”, finanţat de Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, prin Programul PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, implementat în parteneriat cu Arhivele Naţionale ale României, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Arhivele Naţionale ale Norvegiei.

 „Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României” este un proiect finanțat de Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP-8.
Promotor de proiect: Universitatea din București
Parteneri:
1. Arhivele Naționale ale României
2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Arhivele Naționale ale Norvegiei

 Programul PA16/RO12 ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” este gestionat de Operatorul de program ”Unitatea de management al proiectului” din Ministerul Culturii.