reprezentare logo Kosson
 • DPLAfest 2019

  DPLAFest 2019

  [Twitter]

   
 • Plan-E întâlnire la Roma

  Secretariatul EOSC și membrii consiliului executiv al EOSC au fost prezenți la ultima ședință plenară a Platformelor Naționale de eScience din Europa (PLAN-E) la sediului GARR din Roma pe 15 aprilie 2019, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activităților de guvernanță a Open European Science Cloud (EOSC), precum și beneficiile EOSC pentru părțile interesate.

  Evenimentul organizat de PLAN-E, o rețea de centre de eScience din Europa, a avut tema: „Accelerarea EOSC, HPC în Europa și patrimoniul cultural”. Întâlnirea s-a axat pe ultimele evoluții ale EOSC, precum și pe performanțele computing-ului de înaltă performanță și științele umaniste în relația lor cu eScience. Prezent a fost Jean Claude Burgelman din partea Comisiei Europene.

  [Sursa][Prezentare][Site][Presă]

   
 • Digital Day 2019

  La 9 aprilie, 24 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind progresul digitizării patrimoniului cultural. Aceștia vor colabora mai strâns pentru a utiliza mai bine tehnologiile digitale de ultimă oră în abordarea riscurilor pe care le întâmpină patrimoniul cultural european bogat, sporirea utilizării și vizibilității acestora, îmbunătățirea angajării cetățenilor și sprijinirea difuzărilor în alte sectoare.

  DigitalCulture

  Accesează declarația de la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

   
 • Săptămâna Prezervării 2019

  Colegiidin Statele Unite ale Americii se pregătesc de Săptămâna Prezervării - http://www.ala.org/alcts/preservationweek

  Genealogistul profesionist și autorul Kenyatta D. Berry va fi președintele de onoare al Săptămânii Prezervării.

  Kenyatta D. Berry

  Săptămâna prezervării din acest an este intitulată "Conservarea istoriei familiei", iar bibliotecile participante vor sărbători oferind programe și servicii speciale pentru a conecta utilizatorii bibliotecii cu instrumentele de conservare, pentru a promova importanța prezervării și pentru a spori cunoașterea problemelor de prezervare în rândul publicului larg. Instituțiile din întreaga lume vor folosi hashtag #preswk pentru a vorbi despre programele și serviciile lor de conservare.

  [SURSA], [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  1Lib1Ref Arges

  Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” din Pitești împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, vă invită să vă alăturați campaniei 1Lib1Ref.

  [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  OneLibOneRefGalati

  Biblioteca V.A. Urechia Galati împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, cu sprijinul ANBPR Asociatia Nationala, organizează atelierul de editare de conținut digital online „Wikimedia și bibliotecarii”. La activitate au fost invitați să participe bibliotecari din bibliotecile publice din orașele și comunele județului, bibliotecile universitare precum și personal de specialitate din alte instituții culturale.

  Activitatea își propune să contribuie la o mai bună promovare și vizibilitate în mediul online a comunităților locale din orașul și județul Galaț, prin crearea și dezvoltarea de articole pe subiecte relevante legate de acestea de către bibliotecari, pe platforma Wikimedia,

  Evenimentul se circumscrie campaniei globale ”1Lib1Ref” („Un bibliotecar O referință” desfășurată anual de Fundația Wikimedia.

   
 • Cum să măsurăm cultura

  HowToMeasureCulture

  De pe Twitter prinde de veste că domnul Mircea Diaconu, europarlamentar, va fi gazda unei dezbateri astăzi privind modalitățile prin care se poate măsura cultura.

  [SURSA]

   
 • Public Domain în America din nou funcțional (1923)

  CC ReOpening Poster Final Edit Dec27 72dpiDupă o pauză de 20 de ani, în Statele Unite s-a reluat procesul de aducere la lumină a culturii ce ar fi trebuit să intre în Domeniul Public. Legea Sonny Bono ( https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Term_Extension_Act ) a introdus o prelungire cu 20 de ani a protecției operelor prin drepturile de autor.

  Ceremonia de deschidere: https://www.youtube.com/watch?v=IoATBk-3yn8

   

Biblioteca Pedagogică Națională „I.C. Petrescu”

Cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume bibliotecii.

Din anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume bibliotecii.
În 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial al României, partea I, nr. 309 – BCP “I.C. Petrescu” îşi schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”.
La 6 aprilie 1976, prin decretul prezidenţial nr.83, Biblioteca Centrală Pedagogică dobândeşte autonomie gestionară şi statut de instituţie în subordinea directă a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.
La 1 decembrie 1969, Biblioteca Centrală Pedagogică trece de la Institutul de Ştiinţe Pedagogice, la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic.
La 17 martie 1959 Biblioteca Institutului Pedagogic se transformă în Biblioteca Centrală Pedagogică, lucrând ca unitate distinctă în cadrul Institutului de Ştiinţe Pedagogice.
În 1949, după desfiinţarea Seminarului Pedagogic Universitar, biblioteca trece, cu întregul inventar, la Şcoala Superioară Pedagogică, transformată apoi în Institutul Pedagogic din Bucureşti.
În fondurile ei sunt înglobate colecţiile bibliotecilor unor instituţii de mare prestigiu ca: Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, care s-a transformat în cea de a doua Şcoală Normală Superioară şi, pentru scurt timp, în Academia Pedagogică pentru a redobândi denumirea de Seminar Pedagogic Universitar în 1941.
Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” s-a înfiinţat în anul 1880, la 18 decembrie, odată cu Şcoala Normală Superioară din Bucureşti.

Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” deţine un fond de peste jumătate de milion de volume şi deserveşte în principal cadrele didactice şi cercetătorii, elevii şi studenţii, concentrând cea mai bogată colecţie de carte pedagogică şi din domeniul ştiintelor educaţiei, alături de cărţi de patrimoniu şi publicaţii din toate domeniile cunoaşterii.

Biblioteca Pedagogică organizează şi furnizează, în colaborare cu casele corpului didactic şi alte instituţii acreditate, cursuri de perfecţionare şi formare continuă avizate şi acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului; editează publicaţii care vin în sprijinul procesului de învăţământ; organizează evenimente şi parteneriate cultural-educaţionale.

http://www.bpn.ro/

Add a comment