reprezentare logo Kosson
 • Atac la cultura din România: guvernul actual amenință prin deciziile sale dreptul la cultură a zeci de mii de cetățeni

  Administrația Fondului Cultural Național, înființată în 2005, este singura structură care gestionează finanțarea proiectelor culturale independente, printr-un proces transparent de evaluare și selecție, oferind în același timp și instituțiilor publice de cultură o sursă complementară de finanțare pe proiect.

  Pe parcursul existenței sale, AFCN și-a îmbunătățit constant modalitatea de funcționare, prin consultare sistematică cu operatorii culturali beneficiari direcți ai acestui sistem transparent și eficient de finanțare.

  AFCN a început anul 2019 cu o situație echilibrată, la 1 ianuarie având în cont o sumă de 38.367.559 lei, suficientă pentru organizarea primelor sesiuni de finanțare anuală, conform calendarului anunțat din timp. În acest moment, din cauza alocării unui buget mai mic pentru cultura din România, AFCN nu își poate realiza angajamentele luate, deoarece Ministerul Finanțelor Publice a limitat controlul AFCN asupra surselor sale extrabugetare, iar apoi, Ministerul Culturii și Identității Naționale, sub autoritatea căruia funcționează AFCN, a restricționat bugetul instituției - în loc de 37 de milioane de lei, AFCN fiind autorizată să folosească numai 31 milioane. [Semnează!]

  Citește mai departe...  
 • DPLAfest 2019

  DPLAFest 2019

  [Twitter]

   
 • Plan-E întâlnire la Roma

  Secretariatul EOSC și membrii consiliului executiv al EOSC au fost prezenți la ultima ședință plenară a Platformelor Naționale de eScience din Europa (PLAN-E) la sediului GARR din Roma pe 15 aprilie 2019, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activităților de guvernanță a Open European Science Cloud (EOSC), precum și beneficiile EOSC pentru părțile interesate.

  Evenimentul organizat de PLAN-E, o rețea de centre de eScience din Europa, a avut tema: „Accelerarea EOSC, HPC în Europa și patrimoniul cultural”. Întâlnirea s-a axat pe ultimele evoluții ale EOSC, precum și pe performanțele computing-ului de înaltă performanță și științele umaniste în relația lor cu eScience. Prezent a fost Jean Claude Burgelman din partea Comisiei Europene.

  [Sursa][Prezentare][Site][Presă]

   
 • Digital Day 2019

  La 9 aprilie, 24 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind progresul digitizării patrimoniului cultural. Aceștia vor colabora mai strâns pentru a utiliza mai bine tehnologiile digitale de ultimă oră în abordarea riscurilor pe care le întâmpină patrimoniul cultural european bogat, sporirea utilizării și vizibilității acestora, îmbunătățirea angajării cetățenilor și sprijinirea difuzărilor în alte sectoare.

  DigitalCulture

  Accesează declarația de la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

   
 • Săptămâna Prezervării 2019

  Colegiidin Statele Unite ale Americii se pregătesc de Săptămâna Prezervării - http://www.ala.org/alcts/preservationweek

  Genealogistul profesionist și autorul Kenyatta D. Berry va fi președintele de onoare al Săptămânii Prezervării.

  Kenyatta D. Berry

  Săptămâna prezervării din acest an este intitulată "Conservarea istoriei familiei", iar bibliotecile participante vor sărbători oferind programe și servicii speciale pentru a conecta utilizatorii bibliotecii cu instrumentele de conservare, pentru a promova importanța prezervării și pentru a spori cunoașterea problemelor de prezervare în rândul publicului larg. Instituțiile din întreaga lume vor folosi hashtag #preswk pentru a vorbi despre programele și serviciile lor de conservare.

  [SURSA], [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  1Lib1Ref Arges

  Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” din Pitești împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, vă invită să vă alăturați campaniei 1Lib1Ref.

  [SURSA]

   
 • 1Lib1Ref

  OneLibOneRefGalati

  Biblioteca V.A. Urechia Galati împreună cu Wikimedians of Romania and Moldova, cu sprijinul ANBPR Asociatia Nationala, organizează atelierul de editare de conținut digital online „Wikimedia și bibliotecarii”. La activitate au fost invitați să participe bibliotecari din bibliotecile publice din orașele și comunele județului, bibliotecile universitare precum și personal de specialitate din alte instituții culturale.

  Activitatea își propune să contribuie la o mai bună promovare și vizibilitate în mediul online a comunităților locale din orașul și județul Galaț, prin crearea și dezvoltarea de articole pe subiecte relevante legate de acestea de către bibliotecari, pe platforma Wikimedia,

  Evenimentul se circumscrie campaniei globale ”1Lib1Ref” („Un bibliotecar O referință” desfășurată anual de Fundația Wikimedia.

   
 • Cum să măsurăm cultura

  HowToMeasureCulture

  De pe Twitter prinde de veste că domnul Mircea Diaconu, europarlamentar, va fi gazda unei dezbateri astăzi privind modalitățile prin care se poate măsura cultura.

  [SURSA]

   

Colecții Digitale

Inventarul colecțiilor digitale publice din România și a românilor de pretutindeni.

BibliotecaDigitalaABucurestilor

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R

Această bibliotecă digitală este fosta Dacoromânica.ro

Add a comment

Brukenthal Digital — colecția de carte veche digitizată a Muzeului Național Brukenthal, Sibiu

În forma cea mai concisă, istoricul colecţiei de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal, este prezentat în ultimele paragrafe ale Cuvântului înainte din Catalogul colecţiei de incunabule al Veturiei Jugăreanu:


„Cea mai bogată ca număr este colecţia provenită de la Biblioteca Capelei. Această colecţie s-a format din donaţiile unor posesori transilvăneni particulari, sau instituţii ca Mănăstirea Dominicanilor din Sibiu, Biblioteca Oraşului Sibiu, câteva biserici posesoare de incunabule, mulţi călugări, preoţi şi reprezentanţi ai burgheziei născânde din Transilvania. Din toate aceste surse s-a format o colecţie de peste 280 incunabule, care a fost anexată Bibliotecii Gimn[aziului] ev[anghelic] la sfârşitul sec[olului] al XVI-lea, care la rândul ei le-a depozitat în Capela Sf[ântul] Iacob a bisericii evanghelice din Sibiu, primind numele de Biblioteca Capelei.

A doua colecţie, care provine de la Brukenthal, a fost cumpărată chiar de baronul Brukenthal din diferite centre ale apusului Europei şi, în mică măsură, şi din surse locale transilvănene. Colecţia în număr de 76 exemplare a fost păstrată de Brukenthal în palatul propriu unde de altfel se găseşte şi în momentul de faţă. La colecţia personală a lui Brukenthal, în anul 1879 s-a anexat colecţia Bibliotecii Capelei, iar ceva mai târziu, aceea a Capitlului evanghelic, formând împreună colecţia de incunabule a Bibliotecii Brukenthal. În anul 1937, prin achiziţii, se măreşte fondul cu încă 3 incunabule”.

În timp, componenţa colecţiei de incunabule a bibliotecii s-a modificat întrucâtva, fie prin identificarea unor noi incunabule, din fondul vechi, fie prin eliminarea unora care, cercetate cu mijloace mai moderne, s-au dovedit a fi tipărite în primele decenii ale secolului al XVI-lea. S-a impus deci realizarea unui nou catalog, care să cuprindă întregul fond de incunabule al Muzeului Brukenthal, deziderat împlinit prin lucrarea Veturiei Jugăreanu, apărută în anul 1970, cuprinzând descrierea a 382 de incunabule. 

Remarcabil în colecţia de incunabule a Muzeului Naţional Brukenthal este numărul mare de unicate la nivel naţional (222), fie ca titluri, fie ca ediţii. 

Elena-Maria Schatz

Add a comment

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. Ea deschide noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional.

BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, accesibilă pe gratis pe siteul BNRM, şi în acelaşi timp ca un serviciu Web de asigurare a accesului integrat la copiile digitale ale documentelor patrimoniale neincluse în Registru, dar făcute disponibile pe serverele bibliotecilor şi a altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale.

http://www.moldavica.bnrm.md/

Software utilizat: Greenstone; UNESCO

Add a comment

Colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj:

Imagini din Clujul vechi
Documente de arhivă în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj
Corespondenţă din fondurile personalităţilor culturale clujene din colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj
Cărţi despre judeţul Cluj
Fotografii cu personalităţi culturale în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj

Serverul OAI http://greenstone.bjc.ro/greenstone/cgi-bin/oaiserver.cgi

Site: http://greenstone.bjc.ro/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=home&l=ro&w=utf-8

Software: Greenstone; UNESCO

Add a comment

Biblioteca digitală conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii BCU Cluj. Criteriile de selecție pentru digitizare sunt:

 • Publicații relevante pentru Cluj-Napoca și Transilvania
 • Publicații foarte solicitate
 • Documente scanate la solicitarea cititorilor

Căutarea se face în metadate și în textul integral al documentelor tipărite. Rezultatele se pot sorta după relevanță, titlu sau data publicării.

Înscrieți-vă la RSS feed să primiți notificări despre noutăți.

Pentru întrebări și sugestii, vă rugăm să ne scrieți la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://dspace.bcucluj.ro/?locale=ro

Software: DSpace

Suport multilingv: RomânăMaghiarăEnglezăGermană

Add a comment

Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie.
În Biblioteca Digitală Naţională vor fi incluse şi documentele create numai în format electronic (cărţi şi reviste on-line, resurse electronice de pe site-uri, baze de date, etc)
Obiectivele care stau la baza acestui demers se referă la:

* transpunerea în format electronic a patrimoniului cultural scris;
* promovarea patrimoniului cultural scris la nivel european;
* protejarea valorilor de carte bibliofilă şi manuscrise;
* protejarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare;
* îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local sau la distanţă, cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora;
* posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document;
* oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright);
* îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor;
* creşterea numărului de resurse electronice realizate direct în format electronic, fără echivalent tradiţional (tipărit).

Prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.

http://digitool.bibnat.ro:8881/R?RN=739295725

Software: DigiTool; Ex Libris

Add a comment

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET. Dezvoltarea ei prin îmbogăţirea continuă cu documente digitalizate se face permanent, în fiecare săptămână, pentru a fi un veritabil instrument în serviciul reţelelor de cooperare naţională şi internaţională, precum şi pentru a deveni partener în Biblioteca Virtuală Europeană EUROPEANA. DACOROMANICA este singura bibliotecă digitală profesionistă din România, concepută pentru a răspunde provocărilor Mileniului III.

Informaţii tehnice

Platforma de lucru este aplicația de management a obiectelor digitale DIGITOOL, EXLIBRIS.
Activitatea de digitizare a documentelor şi prelucrarea fişierelor rezultate, atât cele necesare stocării în vederea prezervării, cât şi copiile destinate publicării pe site se desfăşoară conform cerinţelor tehnice şi standardelor în domeniu promovate de forurile europene competente : EUROPEANA.eu, BNF.fr, MINERVA.org
Site-ul oferă posibilitatea realizării căutării în două variante:

• căutare simplă, care permite regăsirea unui termen atât în câmpurile de date bibliografice, cât şi în textele documentelor prezentate în format PDF.
• căutare complexă, disponibilă numai din mediul Digitool, care permite folosirea operatorilor booleeni, căutări combinate în mai multe câmpuri şi rafinarea după formatul fişierelor.

Documentele digitizate sunt realizate şi stocate în format TIFF, la o rezoluţie de cel puţin 300 dpi.
Documentele prelucrate şi publicate pe site în mod imagine, text, audio şi video sunt realizate, după caz, în format PDF, JPEG, JP2000, XML, MP3, MP4.
Descrierea documentelor este realizată pe baza schemei de metadate Dublin Core (simplă şi extinsă).
Schimbul de date se realizează pe baza protocolului OAI-PMH (Open archive initiative-Protocol for metadata harvesting).

http://www.dacoromanica.ro/

Software: Software: DigiTool; Ex Libris

Add a comment
Acces la întreg conținutul digital cultural și științific până în 2025

[Traducere în limba română: Vlad Oberländer-Târnoveanu] [SURSA]

Acesta reprezintă ținta pe care o propune și este o ambiție care va fi îndeplinită prin implementarea unei puternice și concentrate strategii pentru crearea de conținut. În această strategie, un număr de obiective sunt evidențiate în sprijinul scopului Europeana de a maximiza accesul public la material de patrimoniu, legând un spectru larg de tipuri de utilizatori cu cea mai largă paletă de conținut provenit de la surse de încredere din Europa. Aceste obiective includ: Add a comment

După o prea îndelungată risipire a energiilor, timp de un deceniu, în 20 septembrie 2009, a fost inaugurată Biblioteca Digitală a României, DACOROMANICA, apelativ inspirat din modelele francez şi spaniol: GALLICA și HISPANICA.

DACOROMANICA este singura bibliotecă digitală românească organizată profesional şi accesibilă gratuit în INTERNET. Dezvoltarea ei prin îmbogățire cu documente digitale se face continuu, în fiecare săptămână, astfel încât să reprezinte un veritabil instrument în cadrul rețelelor de cooperare națională și internațională, precum și un partener credibil al Bibliotecii Virtuale Europene, EUROPEANA.

Add a comment

Subcategorii

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET.

Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale, parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci

Biblioteca digitală conține cărti, manuscrise, periodice și materiale iconografice din colecțiile bibliotecii BCU Cluj. 

 

Colecţiile Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj - contribuție la Europeana.

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă pentru prima dată acces integrat la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale. 

CIMEC Bunuri culturale mobile clasate în Tezaurul Patrimoniului Cultural Naţional

Bază de date întreţinută de cIMeC București - 2010;
Arheologie, Etnografie, Monumente, Muzee, Carte, Arte interpretative
http://europeana.cimec.ro/