reprezentare logo Kosson

Resurse Profesionale

Această secţiune îşi propune alcătuirea unui corp unitar de texte de maxim interes care privesc Ştiinţele Informării. Marea parte a textelor vor fi orientate către aspectul practic şi mai puţin pe cel teoretic. Prin această secţiune se doreşte impulsionarea practicienilor către abordarea noilor tehnici şi tehnologii.

Prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela Repanovici

Universitatea Transilvania din Brașov
Președinte Secțiunea Cultura Informației, Asociația Bibliotecarilor din România
arepanovici@unitbv.roPerioada pe care o traversăm ne supune la noi provocări. Criza economică nu ne dă speranțe prea mari cu privire la resursele bugetare, suport financiar în dezvoltarea de proiecte sau dezvoltări pe termen lung.


Pe de altă parte comunitatea academică trebuie să își îndeplinească misiunea de a instrui noua generație, de a crea cunoștințe și de a menține cercetarea științifică la nivel competitiv.


Noi serii de doctoranzi au pornit pe drumul cunoașterii, inovării și creației științifice.
Avem și satisfacții: prin efortul colectiv al consorțiului ANELIS plus avem pe o perioadă iarăși acces la baze de date științifice și bibliometrice.
Marea mea dilemă o reprezintă inerția în reacții cu privire la accesul deschis la informații pe de o parte a comunității academice și pe de altă parte a bibliotecilor universitare.

Add a comment

Dragi colegi, 

Aceasta este traducerea în limba română a Functional Requirements for Bibliographic Records = Cerinţe funcţionale pentru înregistrările bibliografice : Raportul final / Grupul de lucru IFLA pentru Cerinţele funcţionale pentru înregistrările bibliografice; Aprobat de către Comitetul Permanent al Secţiunii de Catalogare a IFLA. — Septembrie 1997.

Acest document este efortul următorilor:

Constanţa Dumitrăşconiu – BCU Bucureşti
Victoria Frâncu – BCU Bucureşti
Dan Matei – CIMEC Bucureşti

Mai poate fi găsit și pe siteul CIMEC la: http://www.cimec.ro/Metodologice/Catalogare.htm#RaportFRBR

Este arhivat și pe platforma Kosson la: icon Raportul FRBR în limba română (1.21 MB 2013-03-18 16:47:38)

Add a comment

{jcomments on}Logo Cultura Informatiei cu mai multe traduceriPerspectiva media în continuă schimbare și creșterea rapidă în volumul informației afectează indivizii și societățile acum mai mult ca oricând.

Pentru a avea succes în acest mediu și pentru a rezolva eficient problemele în orice aspect al vieții, persoanele, comunitățile și națiunile ar trebui să dobândească un set absolut important de competențe pentru a ști să caute, să evalueze critic și să creeze informații noi și cunoaștere în diferite forme, utilizând instrumente existente și pentru a le partaja prin intermediul diferitelor canale.

Acestă cultură creează noi oportunități de a îmbunătăți calitatea vieții. Totuși, persoanele, organizațiile și societățile trebuie să acorde atenție impedimentelor și provocărilor actuale și viitoare asupra utilizării eficiente a informației, incluzând, dar nelăsându-le epuizate de următoarele:

Add a comment

Legea 182/2000 actualizata. Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil publicata in Monitorul Oficial nr. 828 din 9.12.2008

Ultima data actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2011 - pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli - 15 februarie 2011, Monitorul Oficial 114/2011, (Art. 53 , Art. 54 ), 

Lege nr. 97/2010 - pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil - 30 mai 2010, Monitorul Oficial 351/2010, (Art. 99) si

Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 - Monitorul Oficial 761/2009, ( Art. 59 , Art. 60 , Art. 61 )

Add a comment

Motto: „Închide bibliotecile dacă vrei, dar nu există vreo poartă, vreun lacăt sau vreo închizătoare pe care să o pui libertății minții”,
Woolf, Virginia. A Room of One's Own, fragment de la http://www.goodreads.com/quotes/tag/freedom

 

În fiecare an în prima zi celebrăm intrarea în Domeniul Public a operelor ale căror protecție a expirat. Este un moment de mare bucurie pentru că mai multă cunoaștere și artă are șansa de a fi cunoscută, de a fi remodelată, de a sta la baza unor noi forme de expresie, a unor noi inovații.

 

A împărtăși operele, a lăsa pe ceilalți să le folosească ca pe o treaptă pentru propria dezvoltare și pentru cei de alături, toate constituie o dovadă supremă de iubire, de fapt. Suntem îndemnați și îndemnăm la rândul nostru să iubim: pe Bunul Dumnezeu - adică aproapele, familia, țara, valorile, arta, de fapt toate conducând la izvorul de neegalat al tuturor operelor: libertatea.

Iubirea și libertatea sunt supremele daruri divine, fiind și singurele care vor transforma și ceea ce vor „povesti și arăta” oamenii unii altora.

 

Nimic nu împiedică libertatea creatorului să culeagă fructele operei sale, dar parcă azi, mai mult ca oricând și acesta este forțat să răspundă raționalizând produsul „geniului” (culturii romane), prin căutarea apăsată a răsplatei bănești. Alte modele stau să apară pe măsură ce o criză așa cum este cea pe care o traversăm va conduce la un deznodământ ce va schimba totul.

Mugurii noului sistem de distribuție a creației în Antropocen sunt vizibili deja: Creative Commons, Accesul Deschis, Resurse Educaționale Deschise, Programele cu Sursă Deschisă, Documentele cu Format Deschis și Standardele Deschise. Cei care au înțeles că cel mai de preț lucru este Cunoașterea liber accesibilă consituie tot atâția vectori care vor schimba cu totul perspectiva: Open Knowledge Foundation, Communia Association, etc.

Add a comment

Doctorand, Cristina Raluca MAN 

 

Internetul este cel mai recent mediu care facilitează transferul de informaţii, fiind caracterizat prin cel mai rapid ritm de creştere. Dacă în mediul tradiţional utilizarea documentelor a căpătat norme, standarde şi instrucţiuni clare datorită unei experienţe de peste 15 ani de la introducerea tehnologiilor în biblioteci şi alte structuri similare, în mediul virtual situaţia este mult mai complicată, în cazul acesta fiind necesare alte considerente şi abordări, datorate unei complexităţi de factori ce influenţează şi generează instabilitatea informaţiei. Evoluţia tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) îndrumă către reconsiderări permanente în abordarea informaţiei, implicit a calităţii ei. icon Resursele electronice și bibliotecarul de referințe versus fenomenul Google (219.13 kB)

Add a comment

Legea 16 1996. Legea Arhivelor Naţionale actualizata, publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 9.4.1996

Ultima data actualizata prin: Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009

Monitorul Oficial 761/2009 Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 23 decembrie 2006

Monitorul Oficial 486/2006 Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 05 iunie 2006

Monitorul Oficial 486/2006 Lege nr. 358/2002 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 03 iulie 2002 Monitorul Oficial 476/2002

[SURSA]

Add a comment

Dragi colegi,

Acum două săptămâni în urmă s-a desfășurat primul Atelier dedicat Accesului Deschis (http://www.kosson.ro/acces-deschis/50-despre-promovare-acces-deschis/609-acces-deschis-cultura-informatiei).

Atelierul organizat de Dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici a avut un caracter interdisciplinar pentru că s-a dorit explorarea legăturilor și a mecanismelor de susținere mutuală între Cultura Informației și Accesul Deschis. Marea bucurie a fost să descopăr diferitele perspective care se deschid pentru o viitoare colaborare într-un posibil proiect care să-l urmeze pe cel prezentat în deschidere RINGIDEA, finanțat prin Tempus.

{xtypo_alert}A apărut Raportul Științific. Poți să-l descarci de AICI. Apărut la ABR AICI.{/xtypo_alert}

Pe fast-forward ce s-a pus pe masă:

Dr. ing. dr. marketing Angela Repanovici (Information literacy, new knowledge vector in Information Society)
- prezentarea proiectului Tempus RINGIDEA și a Universității Transilvania din Brașov;
- prezentarea diferitelor mecanisme de promovare a rezultatelor științifice în regim de acces deschis în acest moment.

Add a comment

Rezumat al tezei de doctorat  icon Accesibilizarea informaţiei, imperativ al societăţii cunoaşterii: servicii de bibliotecă destinate persoanelor cu deficienţe de vedere (26.25 kB)

În momentul de faţă accesibilizarea reprezintă nu numai o necesitate stringentă a societăţii ci constituie, în acelaşi timp, o posibilitate reală de dezvoltare a lumii în care trăim. Şi spunem acest lucru deoarece, creând un mediu accesibil tuturor, participăm cu toţii la evenimentele cotidiene, ne implicăm în desfăşurarea lor, căutăm soluţii şi le aplicăm în rezolvarea diferitelor probleme care inevitabil apar într-o lume normală. Aşadar este necesar, dar şi posibil să accesibilizăm spaţii, tehnologii, documente, informaţie, având în vedere 5 perspective:

  • perspectiva socială: pentru persoanele cu dizabilităţi accesibilizarea constituie o oportunitate fără precedent pentru a participa comod şi deplin la activităţile societăţii. Datorită ei dispare orice inconvenient fizic sau informaţional, şi pentru prima dată în istorie persoanele cu dizabilităţi pot exercita aceleaşi sarcini în condiţii similare persoanelor valide. În felul acesta, se creează noi opţiuni de comunicare, de interacţiune şi lucru, care în alte condiţii ar fi fost deosebit de dificil sau chiar imposibil de realizat.
  • aspectul personal: de-a lungul vieţii, fiecare dintre noi ar putea suferi episoade nefericite, momente în care o persoană validă devine persoană cu dizabilităţi şi, chiar dacă adesea aceste momente sunt de scurtă durată, este foarte posibil ca multe persoane, odată cu înaintarea în vârstă, să îşi piardă anumite abilităţi astfel încât să aibă nevoie de produse şi servicii accesibile.
  • aspectul tehnic: în zilele noastre noile tehnologii permit crearea de informaţie accesibilă. Numai dacă s-ar respecta câteva cerinţe, ar fi extrem de la îndemână crearea de informaţie accesibilă fără costuri suplimentare.
  • aspectul financiar: iniţierea unui proiect de accesibilizare nu are de ce să fie mai costisitoare. Şi chiar dacă aşa ar fi, nu este investiţia iniţială cea care determină viabilitatea sau succesul proiectului, ci relaţia dintre cost şi beneficiu.
  • aspectul legal: cu toate că există o clară tendinţă ca toate ţările să dezvolte un cadru legislativ şi norme specifice, actualmente există o mare neconcordanţă între aceste ţări.
Add a comment

Ultima dată actualizată prin Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2011 - pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 15 februarie 2011 M. Of. 114/2011 ( Art. 61 ),
Lege-cadru nr. 330/2009 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2010 M. Of. 762/2009 ( Art. 51),
Lege nr. 344/2009 - pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 16 noiembrie 2009 M. Of. 778/2009 (Art. 8),
Lege nr. 156/2009 - pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 18 mai 2009 M. Of. 326/2009 (Art. 8 )
Ordonanţă nr. 26/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 13 iulie 2006 M. Of. 85/2006 ( Art. 25 , Art. 40 , Art. 43 , Art. 56 , Art. 60 , ANEXA Nr. 1 ) si
Lege nr. 114/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură 15 mai 2006 M. Of. 413/2006 (Art. 56)

[SURSA]

Add a comment

Acesta este setul minim de proprietăți utilizat de cele mai multe proiecte

 

TITLUL (title)
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Definiție: Numele resursei
Comentariu: De regulă, titlul este numele după care o resursă este cunoscută.

 

SUBIECT (subject)
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Def: Tema resursei
Com: De regulă, tema este fixată prin cuvinte cheie, formulări cheie sau coduri de clasificare. Bunele practici recomandă utilizarea unui vocabular controlat.

Add a comment

Subcategorii

Aceasta este categoria unde veți putea găsi materiale din domeniul Culturii Informației.

Pentru că este nevoie de îndrumare la nivel de tutoriat, vă invităm să parcurgeți materialele propuse de colegii noștri.

Documentele relevante pentru Cultura Informației.

Rapoarte de activitate
Cursuri
Articole generale care privesc științele informației la nivel global.
Cadrul de reglementare a activităților breslei.

Legislația BAMG-urilor (Biblioteci, Arhive, Muzee, Galerii) din România. 

Legislație de bibliotecă pentru România.

Legislația arhivelor din România

Legislația aplicabilă muzeelor din România.

Acestă categorie conține acte emise de instituții ale Statului român care vin să completeze legislația primară pentru domeniu.

Vom aduce profilele de specialiști așa cum acestea sunt recunoscute la nivel național sub denumirea de standarde ocupaționale.

Profile de specialiști care lucrează în arhive.

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.