reprezentare logo Kosson

Know-How

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Image
 • Recunosc că universul culturii informaţionale se schimbă rapid şi că bibliotecile trebuie să răspundă pozitiv la aceste schimbări pentru a oferi resursele şi serviciile de care au nevoie utilizatorii şi pe care aceştia şi le doresc.

 • Mă voi educa în privinţa culturii informaţionale a utilizatorilor mei şi voi căuta căi de a incorpora ceea ce învăţ în serviciile bibliotecii.

 • Nu voi avea o atitudine defensivă în ceea ce priveşte biblioteca mea, ci voi privi clar situaţia şi vi face o evaluare onestă în ceea ce priveşte ce se poate face.

Add a comment

Practici recomandate de NISO

  NISO – National Information Standards Organisation este o organizaţie de standardizare acreditată de ANSI (American National Standards Institute) care are drept scop identificarea, dezvoltarea, întreţinerea şi publicarea standardelor tehnice pentru gestionarea informaţiei

Am dorit să desprind câteva informaţii interesante din acest ghid pentru a veni în sprijinul celor care doresc o mai bună proiectare şi organizare a colecţiilor digitale pe care le constituie în acest moment.

Add a comment

Stimaţi colegi,
 
Sper că prezentarea instrumentului PLATTER v-a făcut îndeajuns de curioşi să răbdaţi următoarea prezentare ceva mai lungă a unui alt instrument de evaluare foarte important şi el în economia unui depozit digital.
 
DRAMBORA este dezvoltat din cooperarea DCC – Digital Curation Centre şi DPE – DigitalPreservationEurope, constituind rezultatul unei perioade de auditare a unui depozit pilot defăşurate între 2006 şi 2007. Rezultatul s-a concretizat într-o metodologie de autoevaluare, încurajând organizaţiile să conştientizeze pe deplin obiectivele, activităţile şi resursele înainte de a identifica, evalua şi gestiona ririmg0021.jpgscurile în cadrul organizaţiei.

 În cazul DRAMBORA, prelucrarea digitală se caracterizează ca o activitate de evaluare a riscului iar rolul curatorului de date fiind acela de a raţionaliza incertitudinile şi a pericolelor care împiedică operaţiunile de menţinere a autenticităţii şi a inteligibilităţii, transformându-le în riscuri care pot fi gestionate.

  
Add a comment

Instrumentul de planificare a Depozitelor Electronice de Încredere constituie o bază de pornire pentru dezvoltarea scopurilor, obiectivelor şi a ţintelor de performanţă de-a lungul timpului într-o manieră care va contribui la stabilirea bazei de încredere pentru factorii de decizie.

PLATTER nu doreşte să se constituie ca un instrument de auditare şi certificare, ci mai degrabă doreşte că însoţească astfel de instrumente.

Add a comment

powr.pngScopul acestui manual este „de a da sens şi de a da relevanţă curentelor actuale din prezervarea digitală pentru profesioniştii din domeniul informaţiei care au responsabilitatea zilnică de a căuta resurse web”.

Manualul este structurat pe două părţi.

Prima parte se ocupă de resursele web şi face sugestii practice privitor la managementul, capturarea, selecţia, trierea şi prezervarea. Include observaţii privind sistemele de management al conţinutului şi o listă a instrumentelor disponibile pentru captura web.

A doua parte se concentrează pe resursele web din cadrul unei instituţii. Sunt făcute consideraţii asupra Ciclului de Viaţă Informaţional.

Manualul are ca adresabilitate managerii de informaţie, managerii de resurse, webmasterii, specialiştii IT, administratorii de sisteme, managerii de documente şi arhiviştilor.

Add a comment

the_joy_of_computing_small.jpgBucuria de a lucra cu computerele

Planificarea succesului [link]

Acest ghid este dedicat bibliotecarilor suprasolicitaţi şi aduce spre cunoaştere cele mai importante lucruri care privesc cele mai bune practici pentru elaborarea, construirea şi gestionarea tehnologiei computerelor din biblioteca proprie. De fapt, documentul este în sine intitulat „cartea de bucate” a bibliotecarului sau poate mai degrabă „reţetarul” bibliotecarului confruntat cu tehnologia. Consider că este un material foarte, foarte util pentru că şi bibliotecarii români trebuie să ţină pasul şi să înţeleagă faptul că viitorul este în strânsă legătură de folosirea intensivă a tehnicii de calcul. Acest reţetar este rezultatul lucrului colaborativ al peste 235 de bibliotecari din Statele Unite, ceea ce în sine îl face un document de o deosebită importanţă dovedind că acolo unde se doreşte şi este util se poate colabora pentru binele comun al breslei. În fine, numai exemple demne de urmat şi nu de meditat pe marginea lor după reţeta binecunoscută: „uite cum fac alţii” :D.

Reţetarul este organizat pe şase segmente cheie care pot fi abordate individual în funcţie de gradul de interes pe care-l manifestă cititorul:

 • Planificarea şi luarea deciziilor,

 • Comunicare şi parteneriate,

 • Achiziţia şi instalarea tehnologiilor,

 • Întreţinerea şi susţinerea tehnologiei,

 • Reţelistică şi securitate,

 • Inovarea

 

Add a comment

Modelul DSpaceDat fiind faptul că interesul privind depozitele digitale este în continuă creştere şi la noi în ţară vom aduce în atenţie cîteva documente şi iniţiative care reuşesc să dea o dimensiune concretă a ceea ce se întâmplă în acest moment. Pentru a da o perspectivă asupra ce este cuprins sub conceptul de depozite digitale am pornit la un ministudiu care oferă o faţetare corespunzătoare şi lămuritoare prin extragerea definirilor din documentele cu cea mai mare relevanţă.

 

Add a comment

Pentru a pregăti un studiu mai complex care va urma vă propun trecerea în revistă a Modelului Funcţional al OAIS - Open Archival Information System

OAIS este reprezentat mai jos având şase entităţi în legătură cu interfeţele corespunzătoare. Sunt indicate doar marile fluxuri informaţionale. Liniile care conectează entităţile identifică căi de comunicare prin care informaţia circulă bidirecţional

modelul functional oais 500.png

Add a comment

iailogo.gif

 

 

Institutul pentru Arhitectura Informaţiei este o organizaţie profesională animată de un grup multi-naţional de profesionişti care pun la dispoziţie propriile resurse în speranţa construirii de punţi către organizaţiile şi disciplinele înrudite. Construirea unei societăţi informaţionale necesită un nou tip de arhitectură focalizată pe structurile digitale ale informaţiei şi pe software mai multe decât pe structurile tradiţionale. Pe măsură ce vom petrece mai mult timp lucrând şi distrându-ne în cadrul acestor spaţii informaţionale comune, oamenii vor avea nevoie şi vor cere sisteme de căutare, navigare şi colaborare mai bune.

Eforturile Institutului pentru Arhitectura Informaţiei se îndreaptă către construirea unei comunităţi internaţionale care să facă legătura între oameni, culturi şi diferitele perspective. În acest moment există peste 1400 de membri din 80 de ţări.

Add a comment

plr.jpgPLR - Public Lending Right – dreptul de împrumut public – are la bază Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale, şi reprezintă o modalitate efectivă şi eficientă de retribuire a scriitorilor, traducătorilor pentru împrumutul cărţilor în bibliotecile publice, dar şi a altor categorii de furnizori de conţinut intelectual (compozitori, fotografi, interpreţi, etc.)
PLR are o contribuţie importantă la cel puţin trei obiective de importanţă majoră:

 • promovarea la scară internaţională a scriitorilor naţionali, prin încurajarea schimbului de date prin schemele PLR constituite în fiecare ţară în parte;
 • prin administraţia eficientă şi efectivă a schemei se măreşte accesul la o cultură cât mai bogată şi mai variată;
 • dezvoltarea şi susţinerea tinerelor talente literare în fiecare ţară, astfel încât şi ţările mici îţi pot promova literatura mai bine la scară internaţională.
Add a comment

Recomandările Grupului Tehnic de Lucru reunit al NISO/ALPSP privind Versiunile unui Articol pentru o Revistă.

Documentul are ca scop indicarea unei căi simple de a descrie versiunile articolelor ştiinţifice, care apar înainte, în timpul şi după publicarea într-o revistă.

Contextul la care răspunde:

 • depozitele doresc să furnizeze înregistrări cu autoritate privind lucrările ieşite din facultate;

 • bibliotecile doresc să ofere „copii corespunzătoare” diferiţilor utilizatori;

 • cititorii doresc să ştie ce a trecut prin procesul de peer review;

 • autorii pot să-şi dorească să-şi actualizeze lucrările şi să se asigure că ultima versiune este folosită.

În septembrie 2005, National Information Standards Organization (NISO) a lansat un parteneriat cu Association of Learned and Professional Society Publishers (ALSP) cu scopul de a strânge experţi din domeniul editării, bibliotecilor, sistemelor de bibliotecă şi reprezentanţi ai comunităţii utilizatorilor pentru a examina problemele asociate cu proliferarea diferitelor versiuni ale articolelor.

Add a comment

Subcategorii

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.