reprezentare logo Kosson

Resurse Profesionale

Această secţiune îşi propune alcătuirea unui corp unitar de texte de maxim interes care privesc Ştiinţele Informării. Marea parte a textelor vor fi orientate către aspectul practic şi mai puţin pe cel teoretic. Prin această secţiune se doreşte impulsionarea practicienilor către abordarea noilor tehnici şi tehnologii.
ImageStimaţi colegi,

Pentru necesităţile de cooncordanţă terminologică care au apărut în urma traducerii unor texte necesare desfăşurării activităţilor noastre, am gasit utila elaborarea unui glosar colectiv de termeni uzuali.
Acesta va avea forma unui modul de sine statator in cadrul site-ului şi se va completa de către fiecare membru al comunităţii prin adaugarea sau completarea termenilor existenţi. În cazul în care un termen nu exista, va rog să-l introduceţi în câmpul Termenilor si să apăsaţi butonul Editează.
Pentru căutarea unui termen trebuie introduse doar primele caractere, sistemul aproximând restul cuvântului atâta vreme cât acesta există în glosar.
Pentru a introduce mai multe sensuri, vă rog să despărţiţi termenii prin virgule. Sunt acceptate şi comentariile care vor fi introduse între paranteze drepte.

Vă urez cele mai bune gânduri şi trăiesc cu speranţa că vom reuşi să construim un punct comun de colaborare şi coordonare.
Multumiri comunităţii timişorene a utilizatorilor sistemului de operare Linux/GNU la tmlug.ro  
Add a comment
Image
 
Stimaţi colegi şi buni prieteni,

{xtypo_dropcap}C{/xtypo_dropcap}u mare bucurie vă fac cunoscut că s-a mai făcut un pas către adoptarea şi transpunerea prevederilor de licenţiere Creative Commons versiunea 3.0 prin munca lui Bogdan Manolea şi a colegilor săi Alin Popescu si Adela Danciu.
Varianta-draft a licentei CreativeCommons NC-BY-SA 3.0 in limba romana o puteţi descărca de la Sectiunea românească al Creative Common.
Add a comment

Image Protocolul Open Archive Initiative pentru Recoltarea Metadatelor

Vă prezentăm o primă parte a Protocolului OAI-PMH aşa cum este reglementat prin documentele oficiale. Sperăm ca acest prim pas să vă lămurească şi să vă completeze informaţiile prezentate de-alungul Tutorialului supus atenţiei în luna Decembrie.

Va urma cât de curând ghidul de implementare OAI-PMH.

Fişierul de mai jos (vezi link) este un fişier odt accesibil cu OpenOffice (OpenOffice.org) versiunile pentru Windows şi Linux sau pentru utilizatorii Linux poate fi accesat cu KOffice.

Documentul pune la dispoziţia cititorului primele două capitole ale standardului în care sunt prezentate explicit detalii privitoare la arhitectura şi funcţionarea OAI-PMH. Restul informaţiilor va fi pus la dispoziţie la cererea specialiştilor interesaţi. 

oai-pmh.odt

Add a comment
1. În căutarea unor răspunsuri noi

Cel mai ades majoritatea structurilor infodocumentare caută să scape de apăsarea dimensiunii colecţiilor care devin din ce în ce mai împovărătoare, mai ales când o creştere a colecţiilor atrage după sine şi costuri ce depăşesc cu mult sumele alocate.

La situaţia actuală poate că este cel mai potrivit să fie fixată ca ţintă declarată degrevarea structurilor infodocumentare de supradimensionarea colecţiilor pe care acestea le întreţin. Un lucru cu siguranţă trebuie întreprins: cel al degajării de preconcepţiile segmentării ariilor de competenţă şi expertiză în ceea ce priveşte managementul informaţiei de la achiziţie până la diseminare. Noile structuri - structurile mileniului nou, se găsesc în mijlocul dezvoltării unor noi modalităţi de a-şi deservi comunitatea utilizatorilor în slujba cărora au fost de fapt create.
Add a comment

Stimati colegi,
 
Image Pentru ca mare parte dintre cei care activeaza in comunitatea Kosson fac parte din Asociatia Bibliotecarilor din România, ne facem o datorie de onoare să sprijinim inițiativele asociației și să le promovăm ca parte a aspirațiilor noastre către un cadru bun și armonios reglementat.
Astfel, în cadrul celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (Braşov, 19-21 septembrie 2007), a fost prezentat Adunării Generale a ABR un document de mare importanţă pentru comunitatea noastră profesională: proiectul Codului deontologic al bibliotecarului din România. 
 
Adunarea Generală a mandatat Consiliul de conducere al asociaţiei să efectueze toate adăugirile şi corecturile necesare şi să aprobe forma finală a Codului deontologic. În acest scop, Consiliul de conducere a desemnat dintre membrii săi un colectiv alcătuit din Mihaela Zecheru, Mihaela Dragu şi Robert Coravu, care, luând în consideraţie şi propunerile de modificare sau completare trimise prin e-mail de membrii ABR, a elaborat o nouă variantă a Codului.

În şedinţa sa din data de 13 decembrie 2007, Consiliul de conducere a aprobat Codul deontologic al bibliotecarului din România, în forma de mai jos.

Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România recomandă tuturor bibliotecilor din ţară să includă prezentul Cod deontologic, ca anexă, în propriile regulamente de funcţionare şi să-l popularizeze prin toate mijloacele avute la dispoziţie. [sursa: Codul deontologic al bibliotecarului din România
 
Add a comment

ISO şi IEC aprobă standardul OASIS OpenDocument pentru interoperabilitatea dintre aplicaţiile office

Formatul OpenDocument propus de OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), care permite utilizatorilor diferitelor suite office să vehiculeze documentele în mod liber între ei tocmai a fost aprobat pentru a fi comunicat ca Standard Internaţional ISO/IEC.

 
OpenDocument a fost votat ca Standard Internaţional de către Comitetul Tehnic Mixt 1(JTC1) pentru Tehnologia Informaţiei al ISO/IEC. Standardul a primit indicativul ISO/IEC 26300.
Add a comment

Copyleft logoCopyleft

 “Softwareul liber” ţine de libertate, nu de preţ. Pentru a înţelege conceptul trebuie să te gândeşti la “libertate” precum la “libertatea cuvântului”şi nu la “bere la liber1

Copyleft este o metodă generală de a face un program sau un alt tip de lucrare libere2, necesitând ca toate versiunile modificate şi extinse ale programului să fie şi acestea libere. «http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html »

    Softwareul poate fi pus la dispozitia tuturor (domeniul public) fără să implice prevederile restrictive ale copyrightului. Astfel, oricine poate avea acces deplin asupra programelor şi asupra surselor acestora dar nu numai ci pot folosi fără restricţii şi îmbunătăţirile. Reversul monedei poate fi aspectul transformării statutului software-ului free în software proprietar. Add a comment

ImageMulţumită domnului Bogdan Manolea, Director executiv APTI, textul articolului suferă următoarele corijări:

1. Agentiile pentru copyright sunt traduse in legislatia romaneasca prin
Organisme de Gestiune colectiva si sunt reglementate in
    Titlul III
        Gestiunea si apararea dreptului de autor
        si a drepturilor conexe

Capitolul I
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor
si a drepturilor conexe
 din Legea dreptului de autor
(vezi text )
Add a comment

De ce grid ?

„considerăm resursele partajate o caracteristică definitorie a bibliotecilor”[1]

deoarece Bibliotecile Digitale „au arhitecturi deschise şi pentru că suportă o clasă de servicii distribuite de informaţii digitale care suportă extensibilitatea”[2]

„Aceste elemente [n.n. – obiect digital, fişiere, baze de date, identificatori, depozite digitale, etc., în marea lor majoritate, descrise la Bibliotecile Digitale] sunt menite să constituie un set minim de cerinţe şi servicii care trebuie să fie pentru a rezulta infrastructura unui sistem de informaţie digitală universal, deschis şi de largă cuprindere <<Sistemul>>”[3]
Add a comment

Conţinutul European în Reţelele Globale

mecanisme de coordonare pentru programele de digitizare

Principiile de la Lund:

Concluziile întâlnirii experţilor, Lund, Suedia, 4 Aprilie 2001

[traducere Constantinescu Nicolaie]

Planul de Acţiune eEurope 2002 a fost sprijinit de Statele Membre UE în cadrul Consiliului European din Iunie 2000. Obiectivul 3(d) al Planului de Acţiune este stimularea conţinutului European în reţelele globale pentru a beneficia pe deplin oportunităţile create de apariţia tehnologiilor digitale.

Add a comment

Image Creative Commons 3.0, a vehicle of thrust

Image

Corecţii la text ! 

Dragi prieteni,

 

Din discuţiile pe care le-am avut privitor la depozitele instituţionale, mecanismele de diseminare şi exploatare a informaţiilor, biblioteci electronice pentru materiale cu expresie digitală, depozite digitale pentru preprinturi, postprinturi şi lucrări de cercetare am tras concluzia că există un perimetru sensibil în care opiniile nu găsesc uşor un palier comun de expresie: proprietatea intelectuală şi garantarea acesteia.

 

Acest subiect delicat, care face parte din construcţia unui sistem de exploatare informaţională pornind de la receptarea contribuţiilor până la diseminarea unui produs sau serviciu cu valoare adăugată trebuie abordat cu metodă şi dorinţă de înţelegere a celor mai fine resorturi pentru motivul că numai astfel se poate construi un vehicul de încredere pentru participanţii în economia cunoaşterii.

 

Pentru a evita posibilele interpretări greşite ale demersului de popularizare a acestui articol voi menţiona unele corespondenţe cu textul Legii 8 din 1996 revizuită prin ochii şi experienţa unui specialist în ştiinţele informării şi nu a unui specialist în ştiinţele juridice. Rog astfel ochii cei mai avizaţi să ierte posibilele abateri şi erori şi să considere acest articol o bază de discuţii pluridisciplinară ulterioară.

Add a comment

Subcategorii

Aceasta este categoria unde veți putea găsi materiale din domeniul Culturii Informației.

Pentru că este nevoie de îndrumare la nivel de tutoriat, vă invităm să parcurgeți materialele propuse de colegii noștri.

Documentele relevante pentru Cultura Informației.

Rapoarte de activitate
Cursuri
Articole generale care privesc științele informației la nivel global.
Cadrul de reglementare a activităților breslei.

Legislația BAMG-urilor (Biblioteci, Arhive, Muzee, Galerii) din România. 

Legislație de bibliotecă pentru România.

Legislația arhivelor din România

Legislația aplicabilă muzeelor din România.

Acestă categorie conține acte emise de instituții ale Statului român care vin să completeze legislația primară pentru domeniu.

Vom aduce profilele de specialiști așa cum acestea sunt recunoscute la nivel național sub denumirea de standarde ocupaționale.

Profile de specialiști care lucrează în arhive.

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.